Wydarzenia - 2009

 

Konkurs Wigilijny
21 grudnia 2009 - Rzeszów

Konkurs adresowany był do LGD z terenu naszego województwa. Celem Konkursu było wyłonienie i promowanie najlepszych obrzędów i potraw bożonarodzeniowych oraz poznawanie i kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych województwa podkarpackiego. Konkurs organizowany był w 2 kategoriach: 1. kategoria A - „Stołu wigilijnego” , 2. kategoria B - „Obrzędów bożonarodzeniowych” - realizowanych w 2 etapach.

Dokonując zgłoszenia, LGD wyznaczyła do udziału w Konkursie W Kat. B grupę obrzędową z Krowicy Hołodowskiej z zespołem śpiewaczym NIESPODZIANKA. Przygotowany został film prezentujący obrzęd pt. „Wigilia na lubaczowskiej wsi”, celem wysłania wraz ze zgłoszeniem konkursowym. W ramach pierwszego etapu film został zakwalifikowany do następnej – finałowej części, która odbyła się 21 grudnia 2009 r. na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. W wyniku oceny występów finałowych Kapituła Konkursowa wybrała najlepszych wykonawców. Obrzęd prezentowany przez krowicką grupę obrzędową został wyróżniony trzecim miejscem w konkursie. Ponadto pani Anna Pukas, za oryginalność i wyjątkowość otrzymała nagrodę specjalną od Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Łącznie, oprócz wielu wrażeń, reprezentacja naszej LGD przywiozła kamerę wideo, zestaw mini-wieża i kino domowe oraz jak zwykle po takich występach – bagaż doświadczeń na przyszłość. Laureatom życzymy jeszcze wielu sukcesów na niwie kulturalno – folklorystycznej oraz nieustannego wsparcia ze strony zarówno bliskich jak i sponsorów. (inf.wł.)

Zobacz zdjęcia z finału
wydarzenia 2015

wydarzenia 2014

wydarzenia 2013

wydarzenia 2012

wydarzenia 2011

wydarzenia 2010


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.