Wydarzenia w ramach Projektu Współpracy

25 czerwca 2013

LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" podpisała umowę z LGD "CK Podkarpacie" w sprawie wspólnej realizacji projektu współpracy pn. "Dawnych potraw smak".

16 grudnia 2013

W dniu 16 grudnia został złożony w Urzędzie Marszałkowskim projekt współpracy pomiędzy LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" a LGD "CK Podkarpacie" w ramach działania 421. Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW 2007-2013. Celem projektu pt. "Dawnych potraw smak" jest zachowanie i waloryzacja dziedzictwa kulinarnego oraz rozwój i intensyfikacja współpracy międzyludzkiej na poziomie lokalnym dzięki wspólnie podjętej inicjatywie. Naszym zamiarem jest wypromowanie obu obszarów jako jednej całości w innowacyjny sposób.

Cel ogólny realizowany będzie poprzez:
1. Promocję produktów lokalnych oraz popularyzację kuchni regionalnej,
2. Poprawę jakości i dostępności informacji nt kuchni regionalnej oraz ożywienie aktywności i integracji mieszkańców,
3. Rozwój i promocję lokalnych producentów, usług i produktów.

Przewidywane efekty projektu to:
• identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o lokalnych, tradycyjnych potrawach i produktach,
• wyszukanie potraw regionalnych, które mogłyby stać się wizytówką kulinarną regionu,
• promocja potraw regionalnych charakterystycznych terenów LGD,
• ułatwienie dostępu do tradycyjnych receptur i informacji nt. kuchni lokalnej,
• budowa tożsamości kulturowej LGD w oparciu o ciągłość tradycji kulinarnych przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Projekt będzie realizowany od I/2014 do XI/2014 r. na terenie LGD Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej oraz LGD C.K. Podkarpacie. Partnerskie LGD posiadają bardzo podobne bogate zasoby kulturowe oraz potrzeby związane z ich rozwojem i popularyzacją.

13 maja 2014

W dniu 13 maja 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim doszło do podpisania umowy przyznania pomocy w ramach działania "Wdrażanie projektów współpracy" pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Lokalną Grupą Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" i Lokalną Grupą Działania "CK Podkarpacie".
Obie LGD będą realizować wspólnie projekt współpracy pod nazwą "Dawnych potraw smak".

28 maja 2014

Spotkanie organizacyjne w Baszni Dolnej:
- przedstawienie informacji nt. zasobów kulinarnych charakterystycznych dla partnerskich LGD, zachowanych receptur i oryginalnych sposobów wykonania potraw
- opracowanie regulamin konkursu kulinarnego
- ustalenie dokładnych dat i czasu imprez konkursowych oraz konferencji.

30 maja 2014

Spotkanie organizacyjne w Czudcu:
- wymiana doświadczeń nt. walorów kulinarnych LGD oraz możliwości ich wykorzystania, promocji
- wskazanie ciekawych pomysłów związanych z tradycjami kulinarnymi LGD. 

17 sierpnia 2014

Lokalna Grupa Działania "CK Podkarpacie" zorganizowała imprezę podsumowującą konkurs kulinarny, przeprowadzony w ramach projektu współpracy z LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej". Wydarzenie przeprowadzono w Wielopolu Skrzyńskim.

W ramach imprezy przygotowane zostały:
- prezentacja finałowych potraw i napojów konkursowych oraz wręczenie nagród.
- pokazy: barmański, cukierniczy i baristyczny wraz z konkursami i degustacją,
- pokaz carvingu,
- pokaz florystyczny z elementami dekoracji stołu i konkursem tematycznym,
- występy: kapeli Baciary z Lubaczowa i kapeli ludowej z Czudca,
- występ okolicznościowy przygotowany przez stowarzyszenie Gliniczanki,
- kulinarne szaleństwo: degustacja potraw konkursowych i tradycyjnych potraw regionalnych,
- wybór i przyznanie nagrody publiczności dla najlepszego produktu konkursowego.

 

24 sierpnia 2014

W Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej odbył się finał Konkursu kulinarnego. Informacje nt. konkursu umieszczono na stronach internetowych LGD, poszczególnych gmin oraz podczas zorganizowanych spotkań informacyjnych dla potencjalnych uczestników. Organizacje przystępując do konkursu mogły zgłosić nie więcej niż po 2 potrawy w każdej z trzech kategorii: potrawy mięsne(rybne), potrawy pochodzenia roślinnego, napoje (alkoholowe i bezalkoholowe). W naszej LGD wybrano łącznie 36 potraw ze wszystkich kategorii. Przed komisyjna degustacją wszystkie potrawy zostały szczegółowo sfotografowane na potrzeby planowanej w ramach projektu publikacji.
Do oceny potraw powołano w każdej z partnerskich LGD Komisje Konkursowe - w składzie obejmującym po 1 przedstawicielu: Gminy/lokalnego Ośrodka Kultury , LGD, partnerskiego LGD oraz kucharza - regionalisty.
Wyniki I etapu części finałowej imprezy konkursowej:
I miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich w Witkach-Moszczanicy (Gm. Stary Dzików),
II - Kresowa Osada w Baszni Dolnej (Gm. Lubaczów),
III - Ośrodek Kultury w Lisich Jamach.
Ponadto Komisja przyznała 9 wyróżnień, w tym dwa specjalne dla KGW w Lisich Jamach i Futorach.
Dodatkową atrakcją imprezy finałowej były występy kapeli ludowych, pokazy barmańskie, sztuki dekoracji stołu, carvingu oraz degustacja tradycyjnych potraw regionalnych. Pomimo deszczowego popołudnia impreza zgromadziła oprócz uczestników wielu miłośników tradycyjnych kulinariów i folkloru.

 

07 listopada 2014

W piątek 7 listopada 2014 r. w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej miała miejsce prezentacja wydanej w ramach projektu publikacji – albumu „Dawnych potraw smak”. Wydarzenie to było jednym z głównych punktów programu konferencji podsumowującej projekt współpracy, który obejmował również prelekcję na temat promocji i wprowadzania tradycyjnych produktów lokalnych na rynek. Zagadnienie szczegółowo przedstawiła Pani Dorota Jamrozy - Kierownik Oddziału wielofunkcyjnego rozwoju wsi i żywności wysokiej jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Na wstępie informacje na temat LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej oraz szczegóły realizacyjne projektu zaprezentował Prezes Zarządu LGD RZL Jan Gancarz, który był też koordynatorem projektu. W imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego wystąpił Wicemarszałek Lucjan Kuźniar, który skierował słowa podziękowania szczególnie do realizatorów i uczestników projektu za promocję kultywowanych tradycji lokalnych. Dotychczasową współpracę z LGD podsumował również Wójt Gminy Lubaczów, pozytywnie wyrażajac się o wydanej publikacji, która wzbogaci działania promocyjne wszystkich gmin uczestniczących w działaniach LEADER-a.

Obszar LGD CK Podkarpacie przedstawiła Pani Prezes Zarządu – Dorota Łuszcz, która przyjechała wraz z prawie 50-osobową delegacją członków tamtejszego LGD oraz uczestniczek konkursu. Z naszej strony reprezentacja LGD RZL składała się również z członków stowarzyszenia, Zarządu, Rady oraz przedstawicieli uczestników konkursu, tj. KGW w Bałajach, Futorach, Lisich Jamach, Młodowie, Moszczanicy, Szczutkowie, a także Kresowej Osady i Gospodarstwa Agroturystycznego w Załużu.

Po wystapieniach prelegentów i gości koordynator przedstawił przebieg realizacji projektu, szczegóły konkursu i jego zwycięzców. Następnie nastąpiła prezentacja wydanej publikacji, połączona z dystrybucją wydawnictwa pośród uczestników konferencji. Bogata szata graficzna, piekne zdjęcia kuszących potraw oraz dopełniające całość przepisy i opisy oczarowały uczestników konferencji, z których każdy otrzymał po egzemplarzu na pamiatkę. Wspólny obiad oraz zajmujący koncert na zakończenie imprezy utwierdziły nas w przekonaniu, że idea realizacji projektu była dobrym pomysłem, szczególnie w aspekcie osiągniętych efektów.

 

Konferencja - Basznia XI.2014

Aby wyswietlic zdjęcia, prosze kliknąc na miniaturce.

 

  


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.