Wydarzenia - 2010

Konkurs Bożonarodzeniowy 2010
29 grudnia 2010 - Rzeszów

Wzorem roku ubiegłego Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę o organizacji konkursu bożonarodzeniowego. Zasadniczym celem konkursu jest wspieranie rozwoju wsi poprzez integrację środowiska wiejskiego oraz pobudzenie aktywności mieszkańców, poznawanie i upowszechnianie tradycji, a także promowanie potraw bożonarodzeniowych. Konkurs promuje także działania związane z rozwijaniem wrażliwości estetycznej inspirowanej kulturą, tradycją i folklorem oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości. Celem szczegółowym jest wyłonienie i promowanie najlepszych potraw i aranżacji stołu wigilijnego oraz poznawanie i kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych regionu.

W tym roku zmieniona została formuła konkursu. Przedmiotem oceny były stół wigilijny (pracochłonność i różnorodność potraw, ich ilość na stole, sposób prezentacji przez LGD) oraz smak i estetyka wskazanej do konkursu potrawy regionalnej. Uczestnikami Konkursu były Lokalne Grupy Działania (LGD) mające siedzibę na terenie województwa podkarpackiego. Na potrzeby wystawiennicze uczestników konkursu Zarząd Województwa udostępnił miejsce w budynku Urzędu Marszałkowskiego. Koordynator Konkursu - Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Rzeszowie połączył go z ostatnią w tym roku sesją sejmiku województwa, podnosząc tym samym jego rangę i medialność.

LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Krowickiej, znane z kultywowania tradycji kulinarnych w swej miejscowości. Tym razem jednak miejsca na podium przypadły innym grupom. Nie mniej jednak cieszymy się razem z nimi z przyjemności udziału w takiej imprezie oraz gratulujemy zwycięzcom. Najważniejsze, że tradycje są kultywowane i przekazywane młodszym pokoleniom, które przekażą je następcom. Na kolejny Nowy 2011 Rok, przesłaniem konkursu i wspólnymi życzeniami będą słowa kolędy: „Prowadź Gwiazdo Betlejemska po ścieżynach świata Wiarę, miłość i nadzieję nieś ku sercu brata”. (inf.wł.)

Zobacz zdjęcia z imprezy

--------------------------------------------------------------------------------------

Wyjazd szkoleniowy
12-13 listopada 2010 - Roztoki Górne

W dniach 12-13 listopada br. miał miejsce wyjazd szkoleniowy, przygotowujący do działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Udział wzięli przedstawiciele organów i pracownik biura LGD oraz osoby będące liderami lokalnych społeczności w poszczególnych gminach z obszaru działania LGD. Był to zintegrowany, dwudniowy kurs, realizowany podczas jednego cyklu szkoleniowego, połączony z wyjazdem i jednym noclegiem w Roztokach Górnych.

Tematyka szkolenia obejmowała kilka zagadnień niezbędnych przy działaniach służących realizacji LSR, tj.:
1. Ewaluacja Lokalnych Strategii Rozwoju.
2. Doświadczenia LGD w realizacji LSR.
3. Agroturystyka szansą polskiej wsi.
4. Rozwój przedsiębiorczości na wsi.
5. Instrumenty wsparcia MŚP, programy operacyjne wspierające przedsiębiorczość.
6. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych i zarządzanie projektami w kulturze.

Dzięki możliwości pracy z uczestnikami szkolenia przez cały okres pobytu, można mieć pewność, że wyjazd poszerzył ich kompetencje i zakres wiedzy w wyżej wymienionych dziedzinach. Dodatkowym atrybutem wyjazdu była możliwość podziwiania jesiennych bieszczadzkich krajobrazów oraz poznanie dorobku kulturowego i oferty turystycznej miejscowych LGD. (inf.wł.)

Zobacz zdjęcia z wyjazdu

--------------------------------------------------------------------------------------

II Targi Lokalnych Grup Działania
17 października 2010 - Rzeszów

W minioną niedzielę - 17 października parking przed Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie od wczesnego przedpołudnia tętnił życiem. Ta niecodzienna atmosfera związana była z Targami Lokalnych Grup Działania z terenu województwa podkarpackiego, które odbyły się po raz drugi. Na 31 LGD, funkcjonujących w naszym regionie, udział w nich wzięło 24.

Wszyscy wystawcy prezentowali to co u nich najlepsze i warte pokazania. Dominowały tu własne produkty tradycyjne, rękodzieła, regionalne wyroby kulinarne. Poprzez aktywizację Lokalnych Grup Działania połączoną z udziałem w targach, impreza wypełniła swój cel, jakim jest przede wszystkim promocja walorów agroturystycznych, kulinarnych oraz dziedzictwa kulturowego poszczególnych regionów Podkarpacia. Jak podkreślił Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego - Mariusz Bednarz – impreza jest też okazją do zaprezentowania zasad działania i roli tych stowarzyszeń w lokalnych społecznościach oraz – do nawiązania kontaktów, niezbędnych do pracy i wymiany doświadczeń. W tym roku formuła targów została wzbogacona o konkurs na najlepsze stoisko wystawowe. Kapituła konkursowa miała niemały problem z wyborem najlepszego, wywiązała się jednak ze swojej roli, wybierając zwycięzców.

Pierwsze miejsce przyznano Lokalnej Grupie Działania „Nowa Galicja” powiatu jasielskiego. Drugie miejsce, ku naszej radości, zajęła LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, trzecie zaś – LGD „Siedlisko”z powiatu kolbuszowskiego. Kapituła, oprócz bogactwa wystawionych produktów, doceniła również ich różnorodność i liczbę wystawców. Naszą LGD reprezentowały panie ze Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Lubaczów a także lokalni twórcy: Józef Horajski - rzeźbiarz ze Starego Dzikowa i Jerzy Witek rękodzielnik - artysta z Krowicy Samej, gospodarstwo pasieczne Lesława Hypiaka z Oleszyc oraz dwie grupy specjalizujące się w tworzeniu i produkcji ręcznej ozdób i dekoracji z KGW w Lisich Jamach i Domu Kultury w Młodowie. Towarzyszyła nam kapela podwórkowa „Pawlaki”, która dzięki piosenkom lwowskim i kresowym zyskała sobie uznanie większości widzów, czego dowodem były towarzyszące jej tłumy widzów oraz tańczących par.

Cieszymy się z tego wspólnego sukcesu, jakim jest II miejsce. Swoją obecnością i przyznanym nam wyróżnieniem pokazaliśmy, że na obszarach wiejskich również działamy i to skutecznie – mówi Prezes Zarządu LGD RZL – Jan Gancarz. Chciałbym gorąco podziękować wszystkim uczestnikom wyjazdu oraz osobom, które przyczyniły się do naszego sukcesu. Należy tu szczególnie podkreślić coraz bardziej rozpoznawalną markę „Kresowego Jadła”, które zna już całe Podkarpacie. Dzięki temu oraz pozostałym wystawcom udało się kolejny raz zwrócić uwagę mieszkańców województwa na Ziemię Lubaczowską i jej bogactwo kulturowe. Nasze, oparte o tradycję, działania wymagają współpracy wielu podmiotów. Są jednak konieczne do pielęgnacji naszej tożsamości narodowej, aby w obecnej epoce zaniku granic, mieszkańcy naszego regionu, województwa i kraju nie utracili jej podstaw. Tylko dzięki kultywacji tradycji i obyczajów przodków, możemy być spokojni o przyszłość najmłodszych pokoleń.

Organizatorem Targów Lokalnych Grup Działania był Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. (inf.wł.)

Zobacz zdjęcia z Targów

--------------------------------------------------------------------------------------

Festiwal Kultur i Kresowego Jadła 2010
8 sierpnia 2010 - Basznia Dolna

Festiwal Kultur to cykliczna impreza organizowana przez Gminę Lubaczów. Dodatkowo połączona z Kresowym Jadłem z roku na rok przynosi coraz większe zainteresowanie. - Takich tłumów nie spodziewali się pewnie nawet sami organizatorzy -mówi jeden z uczestników. Teraz to już można powiedzieć, że festiwal jest wydarzeniem co najmniej regionalnym, jeśli nie międzynarodowym – dodaje.

Faktem jest, że lokalna impreza nabrała rozmachu, gdy współorganizacji podjął się również marszałek Województwa Podkarpackiego. To już kolejny raz, gdy na gminnych błoniach w jedno popołudnie można spotkać kilka tysięcy osób.

Zainteresowanie jest tak duże, że samych wystawców z kresowym jedzeniem można by liczyć na setki. Tradycyjne potrawy prezentują koła gospodyń wiejskich, producenci żywości, restauratorzy z województwa podkarpackiego i lubelskiego. Na pytanie czy opłacało się przyjechać – odpowiadają zgodnie, że taka szansa na promocję rzadko im się zdarza, sprzedać można przede wszystkim swoją markę. Impreza ma jednak nie tylko promować kresowe smaki, ale i uczyć poprzez rozrywkę historii i kultury regionu. Dlatego też najważniejszym punktem programu w tegorocznym Festiwalu Kultur była inscenizacja „Odbicia jasyru” w rekonstruowanej Bitwie pod Niemirowem z 1672 r.

Na basznieńskich błoniach wojska hetmana Sobieskiego raz po raz odbijały jasyr z tatarskiej niewoli. –Chcieliśmy dokładnie przedstawić taktykę przyjętą przez hetmana Sobieskiego podczas wyprawy na czambuły tatarskie, szczególną więc uwagę poświeciliśmy pokazaniu tzw. kosza. Wobec znaczniejszej siły tatarskiej hetman musiał wykazać się sprytem i odkryć miejsce sadowienia „koszy” tatarskich (czyli miejsca spotkań oddziałów wyprawiających się po łup i wracających razem by chronić zdobyty jasyr) – tłumaczy kasztelan Chorągwi Ziemi Sandomierskiej.

Taktyka Sobieskiego polegała na gromieniu małych grup. I choć jasyr, odbity z sukcesem przez Sobieskiego szedł z Tatarami przez setki kilometrów, tu, podczas Festiwalu znaleźli się chętni, by w niewolę pójść dobrowolnie. Jeńcami zostali mieszkańcy gminy Lubaczów. Przebrani w historyczne stroje mogli, choć po części, doświadczyć genialnej strategii hetmana, który ratował im życie. -Taktyka ta oceniana jest współcześnie jako fenomenalna. Wobec naturalnej postawy Tatarów, którzy w obliczu zagrożenia jasyr wycinali, udało się przecież odbić żywych ludzi. Przed Sobieskim czuli więc Tatarzy wielką trwogę nazywając go Lwem Lechistanu – dodaje kasztelan Karol.

W czasie widowiskowych pokazów historycznych na placu festiwalowym komisja konkursowa pod przewodnictwem Bożeny Dykiel szukała najlepszej potrawy kresowej. Idea znalezienia najsmaczniejszej to zachęta, by spośród tradycyjnych smaków wybrać takie, które w swojej prostocie zachwycą wykwintnością. Wcześniej jednak specjalnie dla publiczności Bożena Dykiel sama smażyła bliny. - To pomysł nie tylko na kolację, ale i na wytworne przyjęcia – zależy jak je podamy, mogą być ze śmietaną, jabłkami lub z kawiorem – tłumaczyła aktorka podczas kulinarnego show. Co młodsi pierwszy raz w życiu próbowali tych gryczanych racuchów, choć dawniej bliny pojawiały się przecież na stołach całych Kresów Wschodnich.

Do konkursu na najlepszą potrawę zgłosiło się aż 53 podmioty, nic więc dziwnego, że komisja na spróbowanie wszystkich potrzebowała kilku godzin. W kategorii Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia wygrało Koło Gospodyń z Budomierza, za „Pierogi babuni z bobem”, w kategorii Restauracje i gospodarstwa agroturystyczne – pierwszą nagrodę otrzymała Restauracja Feniks z Lubaczowa za „Nadziewane zrazy z dzika”, natomiast w kategorii Producenci Żywności wygrało Stowarzyszenie Myśliwskie Cietrzew z Lubaczowa z „Dzikiem z pieca chlebowego”. Potrawa ta została oceniona jako najsmaczniejsza spośród wszystkich prezentowanych, więc Stowarzyszeniu Cietrzew przypadło również festiwalowe Grand Prix.

Organizatorzy – Wójt Gminy Lubaczów i Marszałek Województwa Podkarpackiego – promowali podczas wydarzenia nie tylko kresowe jadło ale i folklor. Na scenie wystąpiły wielokrotnie nagradzane zespoły gminne Kresy i Niespodzianka, zespół instrumentalny z Lwowskiej Akademii Muzycznej i kabaret lwowski Ta joj. (www.lubaczow.com.pl)

Zobacz zdjęcia z festiwalu

--------------------------------------------------------------------------------------

Wojewódzka Majówka Pszczelarska 2010
13 czerwca 2010 - Załuże

O tym, że Lubaczowszczyzna jest krainą miodem płynącą nie trzeba nikogo przekonywać. Dlatego też do repertuaru spotkań plenerowych w gminie Lubaczów na stałe wpisała się Wojewódzka Majówka Pszczelarska. Przychodzą na nią tłumy, a zainteresowanie Majówką wzrasta proporcjonalnie do corocznie poszerzanej oferty rozrywkowej.

W tym roku pszczelarze z Lubaczowskiego Koła spotkali się po raz piąty. Do wspólnego świętowania włączyło się również Koło Gospodyń Wiejskich w Załużu i Lokalna Grupa Działania – „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”. Podczas majówki amatorzy słodkich smaków mieli okazję wspólnie degustować miody wystawione do konkursu. Odrobina złotego przysmaku na wafelek i już można głosować. Zwyciężyły miody Edwarda Sopla, kolejno uczestnikom najbardziej smakowały wyroby Stanisława Kukli i Czesława Antonika.

Corocznie organizowana przez Gminę Lubaczów Wojewódzka Majówka Pszczelarska ma promować lokalne produkty. Są nimi wpisane na listę Produktów Tradycyjnych – Lubaczowskie Miody. Przysługuje się temu również Lokalna Grupa Działania. Zawiązana pomiędzy gminą Lubaczów, gminą Oleszyce i gminą Stary Dzików prócz zdobywania środków na promocję naszego regionu – przygotowuje ofertę turystyczną i agroturystyczną. W niej uwzględnia właśnie lokalne produkty.

Dla gminy Lubaczów oprócz Lubaczowskich Miodów ważne jest również Kresowe Jadło – za jego nazwą kryje się sekret wielu sukcesów. Nad Kresowym Jadłem pracują wszystkie koła gospodyń –szczególnie podczas plenerowych spotkań, takich jak popularny Festiwal Kultur. Swoje wyroby wystawiają również na kiermaszach przedświątecznych i okolicznościowych spotkaniach. Tegoroczną Majówkę zorganizowaną w Załużu, połączono dodatkowo z jubileuszem 50-lecia miejscowego Koła Gospodyń. Od lat panie z gminnych kół dbają o promocję swoich kulinarnych wyrobów. Dzięki nim zyskuje cała oferta turystyczna gminy Lubaczów. W tym roku na szczególne wyróżnienie zasłużyło właśnie to, które działa od pół wieku w Załużu. (www.lubaczow.com.pl)

Zobacz zdjęcia z majówki

--------------------------------------------------------------------------------------

Wyjazd szkoleniowy
07-09 czerwca 2010 - Zakliczyn

W wyjeździe szkoleniowo-poglądowym na teren działania LGD "Dunajec-Biała wzięła udział 17-osobowa grupa lokalnych liderów i członków LGD. Celem wyjazdu było zapoznanie się z doświadczeniami oraz dorobkiem LGD „Dunajec-Biała”, funkcjonującej na terenie powiatu tarnowskiego w Małopolsce. Lokalna Grupa Działania "Dunajec-Biała", gospodarz naszego pobytu, to grupa obejmująca swoim działaniem cztery gminy: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn. Jest jedną z najaktywniejszych i najlepiej funkcjonujących lokalnych grup w regionie. (inf.wł.)


Zobacz zdjęcia z wyjazdu

--------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs Wielkanocny 2010
25 kwietnia 2010 - Rzeszów

Samorząd Województwa Podkarpackiego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Podkarpackiego wraz z Gminą Żurawica zorganizowali Konkurs wielkanocny dla Lokalnych Grup Działania (LGD) mających siedzibę na terenie Województwa Podkarpackiego. Ma on na celu podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi, poprzez przygotowanie potraw wielkanocnych charakterystycznych dla regionu podkarpackiego oraz kultywowanie i popularyzację sztuki ludowej. Ponadto ideą konkursu jest pobudzenie inicjatywy środowisk lokalnych poprzez zaangażowanie w aranżację stołu wielkanocnego oraz przygotowania innych elementów dekoracyjnych związanych z tematyką wielkanocną.

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zgłosiła swych reprezentantów w 2 kategoriach: A – „Stół wielkanocny”– Koło Gospodyń Wiejskich w Lisich Jamach oraz B – „Koszyk jajek wielkanocnych” – Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie. Kategoria A realizowana była w 2 etapach. W ramach pierwszego dokonano zgłoszenia opisu wyglądu stołu i potraw wielkanocnych, na podstawie którego Kapituła Konkursowa wytypowała 15 finalistów, którzy wystąpili w gali finałowej Konkursu Wielkanocnego połączonej z Ogólnopolską Paradą Straży Grobowych „Turki 2010” w Wyszatycach k. Przemyśla.

Finaliści podczas prezentacji przedstawiali „Stół wielkanocny”:, tj. opis słowny potraw i tradycji wielkanocnych, charakterystycznych dla danego regionu
w połączeniu z dekoracją stołu, na którym znajdowały się potrawy, wyroby i wypieki oraz dekoracje wielkanocne. W kategorii „Koszyk jajek wielkanocnych” wystawiono zestaw oklejanek. W kategorii A Kapituła kierowała się następującymi kryteriami oceny: estetyka nakrycia stołu, smak prezentowanych potraw, pomysłowość wykonania dekoracji świątecznych, opis słowny prezentowanych produktów. Kryteria oceny jajek wielkanocnych to estetyką ich wykonania, sposób prezentacji i opisem techniki ich wytworzenia.

W wyniku oceny Kapituła Konkursowa przyznała w kategorii „Stół wielkanocny” dla KGW w Lisich Jamach IV miejsce i wyróżnienie, natomiast w kategorii „Koszyk jajek wielkanocnych” KGW w Dąbrowie zajęło I miejsce. Oprócz pamiątkowych dyplomów i wyróżnień reprezentantki LGD otrzymały szereg cennych nagród rzeczowych, które uzupełnią zasoby laureatów. Życzymy dalszych sukcesów w pracy na rzecz popularyzacji lokalnych tradycji Ziemi Lubaczowskiej. (inf.wł.)


Zobacz zdjęcia z finału

wydarzenia 2015

wydarzenia 2014

wydarzenia 2013

wydarzenia 2012

wydarzenia 2011

wydarzenia 2009


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.