Umowa ramowa


Aneks nr 11 (zawarty 17.11.2020 r.)   
Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 
Załącznik nr 2 do Aneksu nr 2 

Aneks nr 10 (zawarty 16.11.2020 r.)  

Aneks nr 9 (zawarty 20.08.2020 r.)  

Aneks nr 8 (zawarty 04.06.2020 r.)   
Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 
Załącznik nr 2 do Aneksu nr 2 

Aneks nr 7 (zawarty 26.03.2020 r.) 
  
Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 

Aneks nr 6 (zawarty 17.06.2019 r.)   
Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 
Załącznik nr 2 do Aneksu nr 2 

Aneks nr 5 (zawarty 30.01.2019 r.) 
   


Aneks nr 4 (zawarty 15.01.2018 r.) 

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 4 


Aneks nr 3 (zawarty 21.08.2017 r.) 

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 3 


Aneks nr 2 (zawarty 07.06.2016 r.) 


Aneks nr 1 (zawarty 10.08.2016 r.) 

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 

Załącznik nr 2 do Aneksu nr 1 

Załącznik nr 3 do Aneksu nr 1 

Załącznik nr 4 do Aneksu nr 1 

Załącznik nr 5 do Aneksu nr 1 

Załącznik nr 6 do Aneksu nr 1 

Załącznik nr 7 do Aneksu nr 1 


Umowa ramowa


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.