Uchwały Zebrania Założycielskiego

Rok 2008:
1/2008 - założenie LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"
2/2008 - przyjęcie Statutu
3/2008 - wybór Zarządu
4/2008 - wybór Komisji Rewizyjnej
5/2008 - wybór Rady LGD
6/2008 - wybór Komitetu Założycielskiego
7/2008 - zmiany Statutu
8/2008 - zmiany w Radzie LGD


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.