Uchwały Walnego Zebrania Członków LGD

Rok 2008:
I/1/2008 - składki członkowskie
I/2/2008 - wybór wykonawcy Lokalnej Strategii Rozwoju
I/3/2008 - wybór banku do obsługi LGD

Rok 2009:
II/4/2009 - przyjęcie Lokalnej Strategii Rozwoju
II/5/2009 - zatwierdzenie Regulaminu Biura LGD
II/6/2009 - zatwierdzenie Regulaminu Rady LGD
II/7/2009 - zatwierdzenie Regulaminu Zarządu
II/8/2009 - zatwierdzenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej
III/9/2009 - przyjęcie sprawozdań za rok 2008, udzielenie absolutorium Zarządowi
IV/10/2009 - zmiana składek członkowskich
IV/11/2009 - przyjęcie rezygnacji Wiceprezesa i Skarbnika
IV/12/2009 - uzupełnienie składu Zarządu

Rok 2010:
V/13/2010 - zmiany Statutu LGD
V/14/2010 - zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru
V/15/2010 - zmiany procedur oceny i wyboru operacji
V/16/2010 - zmiany procedury naboru pracowników biura
V/17/2010 - zmiany harmonogramu działań
V/18/2010 - zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju
V/19/2010 - przyjęcie Lokalnej Strategii Rozwoju
V/20/2010 - zatwierdzenie Regulaminu Rady LGD
VI/21/2010 - przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2009
VI/22/2010 - przyjęcie sprawozdania finansowego za 2009
VI/23/2010 - przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2009
VI/24/2010 - udzielenie absolutorium Zarządowi za 2009
VI/25/2010 - zmiana składek członkowskich
VI/26/2010 - ustalenie wynagrodzenia dla Rady LGD
VI/27/2010 - zatwierdzenie Regulaminu Zarządu
VI/28/2010 - zatwierdzenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej
VI/29/2010 - zatwierdzenie Regulaminu Biura LGD
VI/30/2010 - zmiany w Statucie LGD

Rok 2011:
VII/01/2011 - zmiany w składzie Rady LGD
VII/02/2011 - zmiany harmonogramu naborów wniosków i limitów środków
VII/03/2011 - zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju
VII/04/2011 - przyjęcie Lokalnej Strategii Rozwoju
VIII/05/2011 - przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2010
VIII/06/2011 - przyjęcie sprawozdania finansowego za 2010
VIII/07/2011 - przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2010
VIII/08/2011 - udzielenie absolutorium Zarządowi za 2010
VIII/09/2011 - zmiana składek członkowskich
IX/10/2011 - zmiany harmonogramu naborów wniosków i limitów środków
IX/11/2011 - zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju
X/12/2011 - zmiany limitów środków
X/13/2011 - zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju
X/14/2011 - zmiany Statutu LGD
X/15/2011 - powołanie Skarbnika LGD
X/16/2011 - powołanie Wiceprezesa LGD

Rok 2012:
XI/01/2012 - przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2011
XI/02/2012 - przyjęcie sprawozdania finansowego za 2011
XI/03/2012 - przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2011
XI/04/2012 - udzielenie absolutorium Zarządowi za 2011
XI/05/2012 - zmiany LSR, harmonogramu naborów i limitów środków
XI/06/2012 - zmiany osobowe w Radzie LGD i Komisji Rewizyjnej
XI/07/2012 - wybory do Zarządu LGD
XII/06a/2012 - zmiany LSR, harmonogramu naborów i limitów środków
XII/07a/2012 - nawiązanie współpracy z LGD "CK Podkarpacie"
XII/08/2012 - wybory do Rady LGD

Rok 2013:
XIII/01/2013 - przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2012
XIII/02/2013 - przyjęcie sprawozdania finansowego za 2012
XIII/03/2013 - przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2012
XIII/04/2013 - udzielenie absolutorium Zarządowi za 2012
XIII/05/2013 - zmiany LSR, harmonogramu naborów i limitów środków
XIV/06/2013 - zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju
XIV/07/2013 - przystąpienie do organizacji zrzeszającej LGD
XIV/08/2013 - zatwierdzenie Regulaminu Rady LGD
XV/09/2013 - zmiany harmonogramu naborów i limitów środków
XV/10/2013 - zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju
XV/11/2013 - dodatkowy nabór wniosków - Mikroprzedsiębiorstwa

Rok 2014:
XVI/01/2014 - zmiany w limitach środków na nabory
XVI/02/2014 - zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju
XVII/03/2014 - przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2013
XVII/04/2014 - przyjęcie sprawozdania finansowego za 2013
XVII/05/2014 - przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2013
XVII/06/2014 - udzielenie absolutorium Zarządowi za 2013
XVII/07/2014 - zmiany LSR i limitów środków
XVIII/08/2014 - zmiany w budżecie LSR
XVIII/09/2014 - zmiany harmonogramu naborów i limitów środków

Rok 2015
XIX/01/2015 - zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju
XIX/02/2015 - zmiany w limitach środków finansowych
XIX/03/2015 - przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2014
XIX/04/2015 - przyjęcie sprawozdania finansowego za 2014
XIX/05/2015 - przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2014
XIX/06/2015 - udzielenie absolutorium Zarządowi za 2014
XIX/07/2015 - zmiana Regulaminu Rady
XX/08/2015 - uchwalenie zmian w Statucie LGD
XX/09/2015 - ustalenie wysokości składki członkowskiej
XXI/10/2015 - uchwalenie zmian w Statucie LGD
XXI/11/2015 - zatwierdzenie Regulaminu Rady LGD
XXI/12/2015 - zatwierdzenie Regulaminu Biura LGD
XXI/13/2015 - zatwierdzenie Regulaminu Zarządu LGD
XXI/14/2015 - zatwierdzenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej LGD
XXI/15/2015 - odwołanie członków Rady LGD
XXI/16/2015 - powołanie członków Rady LGD
XXI/17/2015 - uchwalenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Rok 2016
XXII/1/2016 - uchwalenie zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
XXIII/2/2016 - uchwalenie zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
XXIII/3/2016 - przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2015
XXIII/4/2016 - przyjęcie sprawozdania finansowego za 2015
XXIII/5/2016 - przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizizyjnej 2015
XXIII/6/2016 - udzielenie absolutorium Zarządowi za 2015
XXIII/7/2016 - ustalenie wynagrodzenia dla RadyLGD za udział w wyborze operacji
XXIII/8/2016 - wybór członków Zarządu LGD
XXIII/9/2016 - wybór członków Komisji Rewizyjnej LGD
Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.