Lokalne kryteria wyboru - Tabele ocen

Prezentujemy tabele, zgodnie z którymi oceniane będą wnioski o dofinansowanie

Odnowa i rozwój wsi 

Małe projekty

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.