Projekt współpracyLokalna Grupa Działania Rozwój Ziemi Lubaczowskiej, w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, przystąpiła do partnerstwa z LGD CK Podkarpacie, w celu przygotowania i wdrożenia w życie projektu współpracy pod nazwą „Dawnych Potraw Smak”. Będzie on realizowany wspólnie i równolegle na terenie obu LGD do listopada 2014 r.

Projekt obejmuje działania związane z zachowaniem i waloryzacją dziedzictwa kulinarnego oraz promocją obu obszarów w spójny i innowacyjny sposób z uwagi na:
• rosnące zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju produkty i usługi związane z kuchnią regionalną oraz produktami lokalnymi.
• potrzebę odnalezienia swoistego wyróżnika kulinarnego obszarów LGD oraz ukierunkowanej promocji partnerskich organizacji i podejmowanych przez nie działań.

Skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców, rolników, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, lokalnych liderów, młodzieży, turystów oraz osób i instytucji zainteresowanych współpracą. Przyczyni się także do integracji pomiędzy lokalnymi organizacjami i mieszkańcami. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie są bezpłatne i mają otwarty charakter.

Koordynatorem projektu jest Jan Gancarz – Prezes LGD RZL.
Osobą do kontaktów i koordynacji ze strony LGD CK Podkarpacie jest Dorota Łuszcz – Prezes LGD CK Podkarpacie.

Harmonogram realizacji Projektu

Wydarzenia

Efekty Projektu

Informacje na stronie LGD "CK Podkarpacie"

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.