ProceduryProcedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR_aktualna_obowiazująca od 02.12.2020r. 
Załącznik nr 1 - Karta oceny wstępnej 
Załącznik nr 2 - Karta oceny według kryteriów wyboru 
Załącznik nr 3 - Deklaracja pufności i bezstronności 
Załącznik nr 4 - Rejestr interesów członków Rady LGD 
Załącznik nr 5 - Rejestr Wniosków złożonych na Konkurs 
Załącznik nr 6 - Lista potencjalnych Wnioskodawców, którzy skorzystali z usług Biura 
Załacznik nr 7 - Wzory pism 
Załącznik nr 8 - Protest 
Regulamin Rady_obowiązujący 


Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych_aktualna_obowiązująca od 20.10.2017r. 
Załącznik nr 1 - Schemat ogólnej procedury wyboru i oceny grantobiorców 
Załącznik nr 2 - Planowane do osiągnięcia w wyniku zadania cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz wskaźniki 
Załącznik nr 3 - Wniosek o powierzenie grantu 
Załącznik nr 4 - Karta oceny wstępnej
Załącznik nr 5 - Deklaracja poufności i bezstronności 
Załącznik nr 6 - Rejestr interesów członka Rady LGD 
Załącznik nr 7 - Karta oceny według kryteriów wyboru 
Załącznik nr 8 - Wzór umowy o powierzenie grantu 
Załącznik nr 9 - Wniosek o rozliczenie grantu 
Załącznik nr 9.1 - Sprawozdanie z realizacji grantu - Zał. nr 1 do wniosku o rozliczenie Grantu 
Załącznik nr 9.2 - Karta czasu pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie- Zał. nr 2 do wniosku o rozliczenie Grantu 
Archiwum

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR_ od 09.08.2019r. 
Załącznik nr 1 - Karta oceny wstępnej 
Załącznik nr 2 - Karta oceny według kryteriów wyboru 
Załącznik nr 3 - Deklaracja pufności i bezstronności 
Załącznik nr 4 - Rejestr interesów członków Rady LGD 
Załącznik nr 5 - Rejestr Wniosków złożonych na Konkurs 
Załącznik nr 6 - Lista potencjalnych Wnioskodawców, którzy skorzystali z usług Biura 
Załacznik nr 7 - Wzory pism 
Załącznik nr 8 - Protest 

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR_ od 10.05.2018r. 
Załącznik nr 1 - Karta oceny wstępnej 
Załącznik nr 2 - Karta oceny według kryteriów wyboru 
Załącznik nr 3 - Deklaracja pufności i bezstronności 
Załącznik nr 4 - Rejestr interesów członków Rady LGD 
Załącznik nr 5 - Rejestr Wniosków złożonych na Konkurs 
Załącznik nr 6 - Lista potencjalnych Wnioskodawców, którzy skorzystali z usług Biura 
Załacznik nr 7 - Wzory pism 
Załącznik nr 8 - Protest 

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR_od 17.01.2018r. 
Załącznik nr 1 - Karta oceny wstępnej 
Załącznik nr 2 - Karta oceny według kryteriów wyboru 
Załącznik nr 3 - Deklaracja pufności i bezstronności 
Załącznik nr 4 - Rejestr interesów członków Rady LGD 
Załącznik nr 5 - Rejestr Wniosków złożonych na Konkurs 
Załącznik nr 6 - Lista potencjalnych Wnioskodawców, którzy skorzystali z usług Biura 
Załacznik nr 7 - Wzory pism 
Załącznik nr 8 - Protest 

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR_ od 19.04.2017r. 
Załącznik nr 1 - Karta 1- Ocena możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę 
Załącznik nr 2 - Karta 2- Ocena spełnienia przez operację kryteriów wyboru 
Załącznik nr 3 - Deklaracja bezstronności i poufności 
Załącznik nr 4 - Rejestr interesów członków Rady LGD 
Załącznik nr 5 - Rejestr Wniosków złożonych na Konkurs 
Załącznik nr 6 - Lista potencjalnych Wnioskodawców, którzy skorzystali z usług Biura 
Załacznik nr 7 - Wzory pism 
Załącznik nr 8 - Protest 


Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR_od 22.11.2016 r. 
Załącznik nr 1 - Karta 1- Ocena możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę 
Załącznik nr 2 - Karta 2- Ocena spełnienia przez operację kryteriów wyboru 
Załącznik nr 3 - Deklaracja bezstronności i poufności 
Załącznik nr 4 - Rejestr interesów członków Rady LGD 
Załącznik nr 5 - Rejestr Wniosków złożonych na Konkurs 
Załącznik nr 6 - Lista potencjalnych Wnioskodawców, którzy skorzystali z usług Biura 
Załacznik nr 7 - Wzory pism 
Załącznik nr 8 - Protest 

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR_od 12.10.2016 r.  
Procedura wyboru i oceny grantobiorców_od 12.10.2016 r. 

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR_od 11.07.2016 r.
Procedura wyboru i oceny grantobiorców_od 11.07.2016 r.

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR
Procedura wyboru i oceny grantobiorców 
Regulamin Rady 
Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.