Poradnik dla beneficjenta

Pytania i odpowiedzi

Szanowni Państwo,
poniżej znajduje się link, pod którym został zamieszczony dokument zawierający Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

LINK: http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html

Tabela zawiera najczęściej pojawiające się pytania, które były kierowane do MRiRW, ARiMR oraz SW wraz z odpowiedziami. Departament Działań Delegowanych ARiMR będzie aktualizował tabelę cyklicznie co drugi piątek na stronie internetowej pod powyższym linkiem.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generator wniosków

Informujemy, że ARiMR przekała Generatory Wniosków o przyznanie pomocy dla operacji w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Generatory są dostępne:  
link do pobrania

Generatory mają na celu ułatwienie pracy przy wypełnianiu wniosków.
W celu skorzystania z generatorów każdy beneficjent w pierwszej kolejności musi założyć swoje konto.
Równocześnie informujemy, że wnioski które były dotychczas dostępne nadal obowiązują i również będzie akceptowana taka forma złożenia aplikacji.

Uwaga! Z dniem 03.03.2017 r. zostaną wyłączone generatory wniosków dla poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" do odwołania.


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.