Podpisane umowy dofinansowania

Dane na podstawie informacji własnych oraz informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
na dzień 30.06.2015

Odnowa i rozwój wsi - nabór w terminie 18.08.2014 - 05.09.2014

Beneficjent Tytuł Data zawarcia umowy Kwota dofinansowania (zł)
Gmina Lubaczów Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Tymcach wraz z zagospodarowaniem terenu 29.12.2014 110.000,00
Gmina Oleszyce Promocja walorów turystycznych Oleszyc poprzez wydanie folderu, odpowiednie oznakowanie miasta i jego zabytków wraz z urządzeniem dziecięciego dmuchanego miasteczka w Oleszycach wycofany 0,00
Parafia Krowica Sama Remont elewacji z częściową wymianą bali i desek oszalowania w zabytkowym kościele drewnianym w Krowicy Samej 23.12.2014 26.000,00
Gmina Stary Dzików Zagospodarowanie terenu przy kościele w miejscowości Nowy Dzików 22.12.2014 76.507,00


Małe projekty -
nabór w terminie 07.04.2014-30.04.2014

Beneficjent Tytuł projektu Data zawarcia umowy Kwota dofinansowania (zł)
Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie
Pamiętajmy o przeszłości - renowacja i przebudowa pomnika upamiętniającego miejsce zranienia gen. Józefa Kustronia
07.11.2014 23.854,00
Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie Organizacja szkolenia i imprezy o charakterze promocyjno-poglądowym ukazującej możliwości i sposoby wprowadzenia na rynek lokalnych produktów 19.11.2014 16.880,00
Gmina Lubaczów Modernizacja przestrzeni publicznej centrum wsi Opaka - etap I - budowa zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia 06.11.2014 25.000,00
Gmina Stary Dzików
Renowacja i przebudowa pomnika żołnierskiego na cmentarzu w Starym Dzikowie 07.11.2014 23.999,13
Gmina Stary Dzików Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dzikowie odrzucony 0,00
Gmina Oleszyce
Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu boisk w miejscowości Oleszyce wycofany 0,00
Gmina Oleszyce Zagospodarowanie alei grabowej w miejscowości Oleszyce 18.11.2014 24.840,00


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - nabór w terminie 31.12.2013-24.01.2014

Beneficjent Tytuł projektu Data zawarcia umowy Kwota dofinansowania (zł)
Maria Roman
Uruchomienie działalności gospodarczej i stworzenie miejsca pracy
24.07.2014 49.000,00


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - nabór w terminie 14.10.2013-08.11.2013

Beneficjent Tytuł projektu Data zawarcia umowy Kwota dofinansowania (zł)
Jacek Goraj Utworzenie działalności gospodarczej specjalizującej się w wynajmie maszyn i urządzeń rolniczych, budowlanych i ogólnoużytkowych odrzucony 0,00


Odnowa i rozwój wsi - nabór w terminie 09.07.2013-02.08.2013

Beneficjent Tytuł projektu Data zawarcia umowy Kwota dofinansowania (zł)
Gmina Oleszyce Przebudowa Zespołu Pałacowo-Parkowego w Oleszycach - etap I 22.05.2014 314.962,00
Gmina Lubaczów Modernizacja budynku Domu Kultury w Załużu wraz z zagospodarowaniem otoczenia i modernizacją świetlicy wiejskiej w Borowej Górze 30.05.2014 169.450,00
Parafia Krowica Sama Remont elewacji z częściową wymianą bali i desek oszalowania w zabytkowym kościele drewnianym w Krowicy Samej wycofany 0,00


Małe projekty - nabór w terminie 11.03.2013-05.04.2013

Beneficjent Tytuł projektu Data zawarcia umowy Kwota dofinansowania (zł)
Ochotnicza Straż Pożarna w Oleszycach
Publikacja: "130-lecie OSP Oleszyce". Warsztaty historyczne z dziejów ochrony ppoż., zagrożeń bezpieczeństwa pożarowego, ratownictwa i walki z pożarami na terenie miasta i gminy Oleszyce 27.03.2014 6.400,00
Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie Ciepłe i przyjazne świetlice - instalacja kominka grzewczego w świetlicach w Moszczanicy i Ułazowie 22.01.2014 16.910,57
Gmina Lubaczów Upowszechnienie działań promocyjnych i inwestycyjnych - szansą na bieżące wzmocnienie potencjału turystycznego i gospodarczego Gminy Lubaczów 04.02.2014 10.332,44
Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie Organizacja imprezy rekreacyjno-historycznej na kanwie związku regionu z Janem III Sobieskim 03.02.2014 24.320,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach U nas też jest ciekawie - organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych 27.01.2014  23.669,08
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów Z "Kresami" po Kresach 10.03.2014 19.497,85


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - nabór w terminie 29.10.2012-23.11.2012

Beneficjent Tytuł projektu Data zawarcia umowy Kwota dofinansowania (zł)
Stanisław Krzeszowiec Rozszerzenie działalności firmy Termo-Instal poprzez uruchomienie punktu handlowo-gastronomicznego w miejscowości Borowa Góra odrzucony 0,00


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - nabór w terminie 29.10.2012-23.11.2012

Beneficjent Tytuł projektu Data zawarcia umowy Kwota dofinansowania (zł)
Wojciech Cozac Zakup ciągnika rolniczego i maszyn specjalistycznych do przewozu drzewa i rozdrabniania gałęzi na zrębie 07.03.2013 85.100,00
Antoni Broź Modernizacja budynku mieszkalnego, wyposażenie pokoi i łazienek oraz zagospodarowanie terenu wycofany 0,00


Odnowa i rozwój wsi - nabór w terminie 30.12.2011-25.01.2012

Beneficjent Tytuł projektu Data zawarcia umowy Kwota dofinansowania (zł)
Gmina Stary Dzików Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu oświatowo-kulturalnego w Starym Dzikowie 04.10.2012 183.963,00
Gmina Lubaczów Budowa stadionu wielofunkcyjnego w Młodowie etap II - budowa trybun, miejsc postojowych, zagospodarowanie terenu 27.09.2012 186.074,00
Gmina Oleszyce Przebudowa Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Oleszycach odrzucony 0,00


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - nabór w terminie 22.08.2011-16.09.2011

Beneficjent Tytuł projektu Data zawarcia umowy Kwota dofinansowania (zł)
--- --- --- 0,00


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - nabór w terminie 22.08.2011-16.09.2011

Beneficjent Tytuł projektu Data zawarcia umowy Kwota dofinansowania (zł)
Izabela Madej Budowa budynku, w którym będą świadczone usługi zakwaterowania odrzucony 0,00


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - nabór w terminie 27.12.2010-25.01.2011

Beneficjent Tytuł projektu Data zawarcia umowy Kwota dofinansowania (zł)
Tomasz Patałuch Zakup ciągnika rolniczego, pługu do odśnieżania i rozdrabniacza do wykaszania odrzucony 0,00


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - nabór w terminie 22.09.2010-21.10.2010

Beneficjent Tytuł projektu Data zawarcia umowy Kwota dofinansowania (zł)
--- --- --- 0,00


Odnowa i rozwój wsi - nabór w terminie 02.04.2010-30.04.2010

Beneficjent Tytuł projektu Data zawarcia umowy Kwota dofinansowania (zł)
Gmina Oleszyce Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej gminy poprzez przebudowę i wyposażenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach 24.11.2010 181.602,48
Gmina Stary Dzików Zagospodarowanie centrów wsi w gminie Stary Dzików 27.10.2010 155.760,00
Gmina Lubaczów Budowa stadionu wielofunkcyjnego w Młodowie, etap I - budowa boiska do piłki nożnej 04.11.2010 313.926,00


Małe projekty - nabór w terminie 02.04.2010-30.04.2010

Beneficjent Tytuł projektu Data zawarcia umowy Kwota dofinansowania (zł)
Gmina Lubaczów Adaptacja pomieszczeń świetlicy w Krowicy Samej na potrzeby działalności kulturalnej oraz organizacja szkoleń
22.07.2011 18.249,70
Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie Doświadczenia historii - przyszłości nauką
03.10.2011 23.478,00
Gmina Stary Dzików Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym Dzikowie
28.07.2011 17.892,70
Gmina Lubaczów Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lisich Jamach 22.07.2011 20.638,24
Gmina Oleszyce Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie 21.10.2011 17.562,93
Ochotnicza Straż Pożarna w Młodowie Nasza świetlica nasz drugi dom "Muzykować każdy może" odrzucony 0,00

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.