Plan komunikacji


Harmonogram planu komunikacji na rok 2020 - aktualizacja
Harmonogram planu komunikacji na rok 2020 
Harmonogram planu komunikacji na rok 2019 - aktualizacja  
Harmonogram planu komunikacji na rok 2019 
Harmonogram planu komunikacji na rok 2018 
Harmonogram planu komunikacji na rok 2017 
Harmonogram planu komunikacji na rok 2016


Plan komunikacji_obowiązujący  
Plan komunikacji 

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.