Władze LGD

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes -  Jan Gancarz
Wiceprezes - Elżbieta Igras
Skarbnik - Stanisława Król


Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Stanisław Goraj
Członek - Maria Nieckarz
Członek - Piotr Wojtyszyn


Rada Stowarzyszenia:

Przewodniczący Rady - Krzysztof Szczepański
Wiceprzewodniczący Rady - Zdzisław Zadworny
Sekretarz Rady - Andrzej Osuch
Krzysztof Juzwa
Wiesław Kapel
Krystyna Nieckarz-Jabłońska
Agnieszka Pałczyńska
Arkadiusz Stanicki

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.