Operacja własna 3/2018


 
Data opublikowania, 27.04.2018 r.
 
Operacja własna LGD - wyniki 

W związku z umieszczeniem w dniu 27.03.2018 roku na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia 1.2.3 Inkubator dotacji – udzielanie informacji i wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznychinformujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, żaden podmiot inny niż LGD, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Data opublikowania, 27.03.2018 r. 


Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 3/2018

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej -  
Załącznik nr 1 do Infomacji o planowanej do realizacji operacji własnej -  
 
Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.