Ogłoszenia o naborze


Aktualne nabory wniosków:

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020 zakończony

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020
zakonczony


Archiwalne ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy

1. P
odejmowanie działaności gospodarczej:

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020 zakończony

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017
 zakończony

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017 zakończony

2. Niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019 zakończony

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2017
 zakończony


3. Inkubatora przetwórstwa lokalnego

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018 zakończony

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017
  zakończony

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018  zakóńczony

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018  zakończony

4. Rozwijanie działalności gospodarczej:
    
 Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019 zakończony

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017 zakończony


5. Projekty grantowe:

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019/G
 zakończony

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018/G
  zakończony

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018/G  zakończony

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018/G  zakończonyNasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.