Oceny Rady

Rok 2014
---------------------------------------------------Odnowa i rozwój wsi

termin składania wniosków: 18.08.2014 - 05.09.2014 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków ocenionych


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Zgodność z LSR Liczba punktów
413/15/2014/4 Gmina Stary Dzików Zagospodarowanie terenu przy kościele w miejscowości Nowy Dzików zgodny  38,6
413/15/2014/3 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Krowicy Samej, 37-625 Krowica Sama Remont elewacji z częściową wymianą bali i desek oszalowania w zabytkowym kościele drewnianym w Krowicy Samej zgodny 37,0
413/15/2014/1 Gmina Lubaczów Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Tymcach wraz z zagospodarowaniem terenu zgodny 37,0
413/15/2014/2 Gmina Oleszyce Promocja walorów turystycznych Oleszyc poprzez wydanie folderu, odpowiednie oznakowanie miasta i jego zabytków wraz z urządzeniem dziecięcego dmuchanego miasteczka w Oleszycach zgodny 35,0

- protokół z posiedzenia Rady
- załącznik do uchwały Rady

---------------------------------------------------

Małe projekty

termin składania wniosków: 07.04.2014 - 30.04.2014 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków ocenionych


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Zgodność z LSR Liczba punktów
413/14/2014/7 GOK Stary Dzików Pamiętajmy o przeszłości - renowacja i przebudowa pomnika upamiętniającego miejsce zranienia gen. Józefa Kustronia zgodny 37,0
413/14/2014/4 GOK Lubaczów Organizacja szkolenia i imprezy o charakterze promocyjno-poglądowym ukazującej możliwości i sposoby wprowadzenia na rynek lokalnych produktów zgodny 37,0
413/14/2014/3 Gmina Lubaczów Modernizacja przestrzeni publicznej centrum wsi Opaka - etap I - budowa zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia zgodny 35,9
413/14/2014/5 Gmina Stary Dzików Renowacja i przebudowa pomnika żołnierskiego na cmentarzu w Starym Dzikowie zgodny 35,4
413/14/2014/6 Gmina Stary Dzików Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Nowym Dzikowie zgodny 35,4
413/14/2014/2 Gmina Oleszyce Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu boisk w miejscowości Oleszyce zgodny 35,0
413/14/2014/1 Gmina Oleszyce Zagospodarowanie alei grabowej w miejscowości Oleszyce zgodny 30,0

- protokół z posiedzenia Rady
- załącznik do uchwały Radyarchiwum ocen Rady

 


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.