LSR, Statut, Regulaminy

LSR

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność z 12.05.2020 r.  obowiązująca 
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność z 04.03.2020 r. nieaktualna
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność z 13.06.2019 r. nieaktualna 
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność z 24.11.2017 r. nieaktualna
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność z 28.06.2017 r. nieaktualna
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność z 30.06.2016 r. nieaktualna
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność z 23.05.2016 r. nieaktualna

Statut 

Statut LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" 


Regulamin Rady 

Regulamin Rady z dnia 18.11.2016 r.  obowiazujący
Regulamin Rady z dnia  17.12.2015 r.  nieaktualny


Regulamin Zarządu 
Regulamin Komisji Rewizyjnej 
Regulamin Biura LGD 

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.