Limity środków

Lata realizacji LSR

4.1/413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

 

operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla działań:

małe projekty

Razem 4.1/431

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Odnowa i rozwój wsi

 
 

2008-2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

2010

0,00

0,00

651 288,48

97 821,57

  749 110,05

 

2011

0,00

0,00

370 037,00

0,00

370 037,00

 

2012

158 844,00

0,00

0,00

0,00

158 844,00

 

2013

0,00

49 000,00

484 412,00

105 689,13

639 101,13

 

2014

0,00

0,00

301 759,82

177 360,00

479 119,82

 

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

2008-2015

158 844,00

49 000,00

1 807 497,30

380 870,70

2 396 212,00

 

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.