Kryteria


Kryteria wyboru operacji_obowiązujące  
Kryteria wyboru grantobiorców_obowiązujące  

Archiwum

Kryteria wyboru operacji_od 12.10.2016 r.
Kryteria wyboru grantobiorców_od 12.10.2016 r.   


Kryteria wyboru operacji_ od 11.07.2016 r.
Kryteria wyboru grantobiorców_ od 11.07.2016 r.

Kryteria wyboru operacji 
Kryteria wyboru grantobiorców 


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.