Harmonogram naborów

 
 
Lp. Działanie 2009 2010 2011 2012 2013 2014
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej               X     X         X
      X        
2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw             X       X    

  X       X        
3 Odnowa i rozwój wsi         X             X           X
         X  
4 Małe projekty         X                  
    X
     
  X     
Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.