Harmonogram konsultacji

Spotkania ze społecznością lokalną

Harmonogram spotkań:


GMINA LUBACZÓW
Sala Narad w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, ul. Jasna 1,
26 sierpnia 2015 r. godz. 13.00

GMINA CIESZANÓW
Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie, ul. Sobieskiego 8,
27 sierpnia 2015 r. godz. 14.00

GMINA HORYNIEC-ZDRÓJ

Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu-Zdroju, ul. Sobieskiego 4,
28 sierpnia 2015 r. godz. 9.00

GMINA OLESZYCE
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach, ul. Rynek 6,
03 września 2015 r. godz. 9.00

GMINA WIELKIE OCZY
Świetlica w Urzędzie Gminy w Wielkich Oczach, ul. Leśna 2,
04 września 2015 r. godz. 10.00

GMINA STARY DZIKÓW
Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie, ul. Kościuszki 83,
06 września 2015 r. godz. 14.00

MIASTO LUBACZÓW
Miejski Dom Kultury w Lubaczowie, ul. Konopnickiej 2,
08 września 2015 r. godz. 17.00

GMINA NAROL
Sala Narad w Urzędzie Gminy Narol, ul.Rynek 1,
16 września 2015 r. godz. 10.00

9 spotkanie poświęcone wypracowaniu celów LSR
Sala Narad w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, ul. Jasna 1
22 września 2015 r. godz. 13.00

10 spotkanie poświęcone prezentacji ostatecznej wersji LSR
Sala Narad w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, ul. Jasna 1
17 listopada 2015 r. godz. 13.00

Pliki do pobrania:
Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.