Gminy LGD - obszar naszego działania


Gmina Cieszanów
Typ gminy: gmina miejsko-wiejska
Powierzchnia gminy: 219 km²
Liczba mieszkańców gminy: 7 516 osób (31.12.2013)
więcej - strona gminy 


Gmina Horyniec-Zdrój
Typ gminy: gmina wiejska
Powierzchnia gminy: 203,3 km2
Liczba mieszkańców gminy: 4 931 osób (31.12.2013)
więcej - strona gminy


Gmina Lubaczów
Typ gminy: gmina wiejska
Powierzchnia gminy: 203 km2
Liczba mieszkańców gminy: 9 118 osób (31.12.2013)
więcej - strona gminy

Gmina Miejska Lubaczów
Typ gminy: gmina miejska
Powierzchnia gminy: 25,7 km2
Liczba mieszkańców gminy: 12 517 osób (31.12.2013)
więcej - strona gminy


Gmina Narol
Typ gminy: gmina miejsko-wiejska
Powierzchnia gminy: 203,58 km2
Liczba mieszkańców gminy: 8 301 osób (31.12.2013)

więcej - strona gminy
 

Gmina Oleszyce
Typ gminy: gmina miejsko-wiejska
Powierzchnia gminy: 151,87 km²
Liczba mieszkańców gminy: 6 418 osób (31.12.2013)
więcej - strona gminy  


Gmina Stary Dzików
Typ gminy: gmina wiejska
Powierzchnia gminy: 156 km²
Liczba mieszkańców gminy: 4 352 osób (31.12.2013)
więcej - strona gminy


Gmina Wielkie Oczy
Typ gminy: gmina wiejska
Powierzchnia gminy:146 km2
Liczba mieszkańców gminy: 3 904 osób (31.12.2013)
więcej -strona gminy

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.