Galeria zdjęć - 2015

Konferencja podsumowująca działalność LGD

Aby wyswietlic zdjęcia, prosze kliknąc na miniaturce.


Spotkania konsultacyjne

Aby wyswietlic zdjęcia, prosze kliknąc na miniaturce.

galeria zdjęć 2014

galeria zdjęć 2013

galeria zdjęć 2012

galeria zdjęć 2011

galeria zdjęć 2010

galeria zdjęć 2009
Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.