Fiszka projektowa

FISZKA PROJEKTOWA

Szanowni Państwo w związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016–2023 pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”.
Opracowanie LSR stanowi podstawę do ubiegania się przez LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Po zaakceptowaniu pomysłu na projekt przez Zespół ds. LSR oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one uwzględnione przy konstruowaniu dokumentu LSR.

Wypełnioną fiszkę można przesłać na adres e-mail:
lgd.lubaczow@gmail.com lub dostarczyć osobiście albo przesłać poczta tradycyjną na adres biura LGD:  
Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów.

Fiszkę projektową można również pobrać w biurze LGD.

W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 16/ 632 17 17.


Pliki do pobrania:
Fiszka projektowa
Fiszka projektowaNasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.