Efekty Projektu Współpracy

Dawnych potraw smak - Lokalne tradycje kulinarne 2 regionów Podkarpacia

Lokalna Grupa Działania Rozwój Ziemi Lubaczowskiej w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania CK Podkarpacie zakończyła realizację projektu współpracy pn. „Dawnych potraw smak”. Operacja stanowi integralną część Lokalnej Stragii Rozwoju realizowanej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na obszarach gmin Lubaczów, Oleszyce, Stary Dzików (RZL) oraz Czudec, Niebylec i Wielopole Skrzyńskie (CKP).

Projekt realizowany wspólnie i równolegle na terenie partnerskich LGD obejmował działania związane z zachowaniem i waloryzacją dziedzictwa kulinarnego oraz promocją obu obszarów poprzez:
• organizację konkursu kulinarnego w obu partnerskich LGD,
• wydanie wspólnego albumu „Dawnych potraw smak" zawierającego opisy i zdjęcia nagrodzonych 72 potraw z tradycyjnej kuchni lokalnej,
• organizacja otwartych konferencji promujących projekt i jego efekty.

W imieniu koordynatorów i Zarządu LGD składam serdeczne podziękowania uczestnikom konkursu oraz wszystkim życzliwym osobom, które wspierały nas przy organizacji poszczególnych działań w ramach projektu.

Koordynator: Jan Gancarz


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.