Archiwum ogłoszeń

Rok 2013
---------------------------------------------------

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w działaniu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", w ramach działania "Wdrażanie LSR", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

termin składania wniosków: 14.10.2013 - 08.11.2013ogłoszenie o naborze

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji

minimalne wymagania


Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD:

- opis zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

- oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- elektroniczna wersja wniosku zapisana na nośniku CD lub DVD 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej


LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w działaniu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", w ramach działania "Wdrażanie LSR", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

termin składania wniosków: 14.10.2013 - 08.11.2013ogłoszenie o naborze

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji

minimalne wymagania


Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD:

- opis zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

- oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- elektroniczna wersja wniosku zapisana na nośniku CD lub DVD 

Odnowa i rozwój wsi


LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w działaniu "Odnowa i rozwój wsi", w ramach działania "Wdrażanie LSR", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

termin składania wniosków: 08.07.2013 - 02.08.2013ogłoszenie o naborze

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji


Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD:

- opis zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

Małe projekty


LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 PROW, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

 

termin składania wniosków: 11.03.2013 - 05.04.2013ogłoszenie o naborze

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji


Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD:

- oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- opis zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
Rok 2012
---------------------------------------------------

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej


LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

 

termin składania wniosków: 29.10.2012 - 23.11.2012ogłoszenie o naborze

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji


Dokumenty niezbędnych do wyboru operacji przez LGD:

- elektroniczna wersja wniosku, zapisana na informatycznym nośniku danych (CD, DVD, pendrive)

- oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- opis zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

 

termin składania wniosków: 29.10.2012 - 23.11.2012ogłoszenie o naborze

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji


Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD:

- elektroniczna wersja wniosku, zapisana na informatycznym nośniku danych (CD, DVD, pendrive)

- oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- opis zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
Rok 2011
---------------------------------------------------

Odnowa i rozwój wsi


LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

 

termin składania wniosków: 30.12.2011 - 25.01.2012


- ogłoszenie o naborze

- formularze wniosków

- kryteria wyboru operacji

- minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji

Dokumenty niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

- opis zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej


LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

 

termin składania wniosków: 22.08.2011 - 16.09.2011ogłoszenie o naborze

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji


Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD:

- oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- opis zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

 

termin składania wniosków: 22.08.2011 - 16.09.2011ogłoszenie o naborze

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji


Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD:

- oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- opis zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju


 

Rok 2010
---------------------------------------------------

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej


LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

 

termin składania wniosków: 27.12.2010 - 25.01.2011ogłoszenie o naborze

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji


Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD:

- oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- opis zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju


 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

 

termin składania wniosków: 22.09.2010 - 21.10.2010ogłoszenie o naborze

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji


Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD:

- oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- opis zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju


 

Małe projekty


LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 PROW, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

 

termin składania wniosków: 02.04.2010 - 30.04.2010ogłoszenie o naborze

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji


Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD:

- oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- opis zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju


 

Odnowa i rozwój wsi


LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

 

termin składania wniosków: 02.04.2010 - 30.04.2010ogłoszenie o naborze

formularze wniosków

kryteria wyboru operacji


Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD:

- opis zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.