Archiwum decyzji Rady - wybór wniosków do dofinansowania

Rok 2013
---------------------------------------------------

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

termin składania wniosków: 31.12.2013 - 24.01.2014 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków wybranych do dofinansowania


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Liczba punktów Kwota dofinans. (zł)
413/13/2013/1 Maria Roman Uruchomienie działalności gospodarczej i stworzenie miejsca pracy 35,0 49.000,00

- załącznik do uchwały Rady
- protokół z posiedzenia Rady
---------------------------------------------------

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

termin składania wniosków: 14.10.2013 - 08.11.2013 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków wybranych do dofinansowania


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Liczba punktów Kwota dofinans. (zł)
413/12/2013/1 Jacek Franciszek Goraj Utworzenie działalności gospodarczej specjalizującej się w wynajmie maszyn i urządzeń rolniczych, budowlanych i ogólnoużytkowych 30,0 99.745,00

- załącznik do uchwały Rady
- protokół z posiedzenia Rady
---------------------------------------------------

 

Odnowa i rozwój wsi

termin składania wniosków: 08.07.2013 - 02.08.2013 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków wybranych do dofinansowania


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Liczba punktów Kwota dofinans. (zł)
413/11/2013/1 Gmina Lubaczów Modernizacja budynku Domu Kultury w Załużu wraz z zagospodarowaniem otoczenia i modernizacją świetlicy wiejskiej w Borowej Górze 39,0 169.450,00
413/11/2013/2 Gmina Oleszyce Przebudowa Zespołu Pałacowo-Parkowego w Oleszycach - etap I 40,9 314.962,00
413/11/2013/3 Parafia Krowica Sama Remont elewacji z częściową wymianą bali i desek szalowania w zabytkowym kościele drewnianym w Krowicy Samej 37,0 25.000,00

- załącznik do uchwały Rady
- protokół z posiedzenia Rady
---------------------------------------------------

 

Małe projekty

termin składania wniosków: 11.03.2013 - 05.04.2013 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków wybranych do dofinansowania


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Liczba punktów Kwota dofinans. (zł)
413/10/2013/1 OSP Oleszyce Publikacja "130-lecie OSP Oleszyce". Warsztaty historyczne z dziejów ochrony ppoż, zagrożeń bezpieczeństwa pożarowego, ratownictwa i walki z pożarami na terenie Miasta i Gminy Oleszyce 41,0 6.400,00
413/10/2013/6 SISG Lubaczów Z "Kresami" po Kresach 39,0 19.976,00
413/10/2013/4 GOK Lubaczów Organizacja imprezy rekreacyjno-historycznej na kanwie związku regionu z Janem III Sobieskim 39,0 24.320,00
413/10/2013/2 GOK Stary Dzików Ciepłe i przyjazne świetlice. Instalacja kominka grzewczego w świetlicach w Moszczanicy i Ułazowie 37,0 16.910,58
413/10/2013/3 Gmina Lubaczów Upowszechnienie działań promocyjnych i inwestycyjnych szansą na bieżące wzmocnienie potencjału turystycznego i gospodarczego gminy Lubaczów 37,0 24.999,06
413/10/2013/5 M-GOK Oleszyce U nas też jest ciekawie - organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych 36,3 47.384,00

- załącznik do uchwały Rady
- protokół z posiedzenia Rady

 

Rok 2012
---------------------------------------------------

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

termin składania wniosków: 29.10.2012 - 23.11.2012 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków wybranych do dofinansowania


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Liczba punktów Kwota dofinans. (zł)
413/9/2012/1 Wojciech Cozac Zakup ciągnika rolniczego i maszyn specjalistycznych do przewozu drzewa i rozdrabniania gałęzi na zrębie 35,0 85.100,00
413/9/2012/2 Antoni Broź Modernizacja budynku mieszkalnego, wyposażenie pokoi i łazienek oraz zagospodarowanie terenu 33,0 87.866,00

- załącznik do uchwały Rady
- protokół z posiedzenia Rady
---------------------------------------------------


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

termin składania wniosków: 29.10.2012 - 23.11.2012 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków wybranych do dofinansowania


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Liczba punktów Kwota dofinans. (zł)
413/8/2012/1 Stanisław Krzeszowiec Rozszerzenie działalności firmy Termo-Instal poprzez uruchomienie punktu handlowo-gastronomicznego w miejscowości Borowa Góra
30,0 127.906,00

- załącznik do uchwały Rady
- protokół z posiedzenia Rady
---------------------------------------------------


Odnowa i rozwój wsi

termin składania wniosków: 30.12.2011 - 25.01.2012 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków wybranych do dofinansowania


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Liczba punktów Kwota dofinans. (zł)
413/7/2011/1 Gmina Stary Dzików Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu oświatowo-kulturalnego w Starym Dzikowie 39,3 183.963,50
413/7/2011/2 Gmina Lubaczów Budowa stadionu wielofunkcyjnego w Młodowie etap II - budowa trybun, miejsc postojowych, zagospodarowanie terenu 39,0 186.074,00
413/7/2011/3 Gmina Oleszyce Przebudowa Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Oleszycach 41,0 313.972,00

- załącznik do uchwały Rady
- protokoły z posiedzenia Rady

 

Rok 2011
---------------------------------------------------Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

termin składania wniosków: 22.08.2011 - 16.09.2011 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków wybranych do dofinansowania


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Liczba punktów Kwota dofinans.
413/5/2011/1 Izabela Madej Budowa budynku, w którym będą świadczone usługi zakwaterowania 35,0 100.000,00

- załącznik do uchwały Rady
- protokół z posiedzenia Rady


 

Rok 2010
---------------------------------------------------

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

termin składania wniosków: 27.12.2010 - 25.01.2011 - ZAKOŃCZONY!

 

Lista wniosków niewybranych do dofinansowania


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Liczba punktów Kwota dofinans.
413/3/2010/1 Tomasz Patałuch Zakup ciągnika rolniczego, pługu do odśnieżania i rozdrabniacza do wykaszania ------ 0,00

- załącznik do uchwały Rady

- protokół z posiedzenia Rady
------------------------------------------------------------


Małe projekty


termin składania wniosków: 02.04.2010 - 30.04.2010 - ZAKOŃCZONY!

Lista wniosków wybranych do dofinansowania


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Liczba punktów Kwota dofinans.
413/1/2010/4 Gmina Oleszyce Wyposażenie świetlicy w Zalesiu 39,7 24.500,00
413/1/2010/6 Gmina Stary Dzików Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym Dzikowie 39,0 18.000,00
413/1/2010/5 GOK Lubaczów Doświadczenia historii - przyszłości nauką 38,5 24.990,00
413/1/2010/2 Gmina Lubaczów Adaptacja pomieszczeń świetlicy w Krowicy Samej na potrzeby działalności kulturalnej oraz organizacja szkolenia 38,4 18.500,00
413/1/2010/3 Gmina Lubaczów Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lisich Jamach 36,8 21.300,00

- załącznik do uchwały Rady
- protokoły z posiedzenia Rady

 

Lista wniosków niewybranych do dofinansowania


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Liczba punktów Kwota dofinans.
413/1/2010/1 OSP Młodów Nasza świetlica nasz wspólny dom - muzykować każdy może 27,8 0,00

- załącznik do uchwały Rady
------------------------------------------------------------


Odnowa i rozwój wsi

termin składania wniosków: 02.04.2010 - 30.04.2010 - ZAKOŃCZONY!

Lista wniosków wybranych do dofinansowania


Nr wniosku w rejestrze Wnioskodawca Tytuł wniosku Liczba punktów Kwota dofinans.
413/2/2010/2 Gmina Stary Dzików Zagospodarowanie centrów wsi w gminie Stary Dzików 41,3 209.899,20
413/2/2010/3 Gmina Lubaczów Budowa stadionu wielofunkcyjnego w Młodowie - etap I 40,7 330.000,00
413/2/2010/1 Gmina Oleszyce Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej poprzez przebudowę i wyposażenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach 39,7 224.999,00

- załącznik do uchwały Rady
- protokoły z posiedzenia Rady


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.