Operacja własna 2/2018


 
Data opublikowania, 27.04.2018 r.
Operacja własna LGD - wyniki


W związku z umieszczeniem w dniu 26.03.2018 roku na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”
informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia 1.1.6 Opracowanie i/lub wdrażanie koncepcji produktów i marki obszaru LGD,  informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, żaden podmiot inny niż LGD, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data opublikowania, 26.03.2018 r. 

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 2/2018

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej -  
Załącznik nr 1 do Infomacji o planowanej do realizacji operacji własnej -  
 Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Strona 1 z 41  > >>

Zakończenie naboru wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej

więcej ...

Zakończenie naboru wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej  

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej 

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej

więcej ...

Uwaga!

Funkcjonowanie Biura LGD 

więcej ...Licznik odwiedzin: 2611458