Odnowa i rozwój wsi

Kryterium

Pkt.

Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów

tak

10

nie

0

Miejsce realizacji operacji dotyczy miejscowości  o liczbie mieszkańców:

do 500

10

powyżej 500-1500

7

powyżej 1500

5

Wnioskowana kwota pomocy wynosi:

powyżej 200 tys. zł

10

powyżej 100-200 tys. zł

7

powyżej 25-100 tys. zł

5

Oddziaływanie operacji dotyczy:

2 gmin LGD

10

1 gminy (wszystkich miejscowości) LGD

7

kilku miejscowości w jednej gminie

5

jednej miejscowości

0

Realizacja operacji przyczyni się do aktywności ludzi młodych i wzmocnienia ich więzi z miejscem zamieszkania

tak

10

nie

0


Kryteria 1,5 uzasadniają realizację operacji - ich spełnienie jest konieczne!
Minimalna liczba punktów - 20 (10 za kr.1 + 10 za kr.5).

Operacja, która spełnia powyższe kryteria minimalne, musi uzyskać łącznie minimum 60% punktów, czyli 30 punktów za wszystkie kryteria.

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Strona 1 z 34  > >>

Wkrótce nabory wniosków!

 Inkubator przetwórstwa

więcej ...

Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018r.

Spotkanie Lubaczów 20.07.2018r. 

więcej ...

Zaproszenie na szkolenie

Inkubator przetwórstwa  

więcej ...

Wyniki naborów!

 1/2018/G i 2/2018/G

więcej ...Licznik odwiedzin: 1021521