Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Kryterium

Pkt.

Faza rozwoju mikroprzedsiębiorstwa

nowe

10

rozwijane

5

Realizacja przyczyni się do:

rozwoju agroturystyki i turystyki

10

pozostała działalność

5

Wnioskowana kwota pomocy wynosi:

do 30 tys. zł

10

powyżej 30-50 tys. zł

5

powyżej 50 tys. zł

0

Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne:

2 i więcej

10

1

5

0

0

Działalność, której dotyczy operacja jest innowacyjna lub oparta o wykorzystanie lokalnych zasobów, lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego

tak

10

nie

0


Kryteria 4,5 uzasadniają realizację operacji - ich spełnienie jest konieczne!
Minimalna liczba punktów - 15 (5 za kr.4 + 10 za kr.5).

Operacja, która spełnia powyższe kryteria minimalne, musi uzyskać łącznie minimum 60% punktów, czyli 30 punktów za wszystkie kryteria.

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Strona 1 z 36  > >>

Konsultacje społeczne aktualizacji LSR

Termin do nadsyłania uwag upływa 13.06.2019 r. 

więcej ...

Zaproszenie na konferencję

Ty też możesz zostać animatorem lokalnym! 

więcej ...

Zgłoś się do projektu!

Strategia szansą rozwoju marki Ziemi Lubaczowksiej 

więcej ...

Zgłoś się do projektu!

Inkubator dotacji - udzielanie informacji i wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnetrznych. 

więcej ...Licznik odwiedzin: 1593642