Limity środków

Lata realizacji LSR

4.1/413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

 

operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla działań:

małe projekty

Razem 4.1/431

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Odnowa i rozwój wsi

 
 

2008-2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

2010

0,00

0,00

651 288,48

97 821,57

  749 110,05

 

2011

0,00

0,00

370 037,00

0,00

370 037,00

 

2012

158 844,00

0,00

0,00

0,00

158 844,00

 

2013

0,00

49 000,00

484 412,00

105 689,13

639 101,13

 

2014

0,00

0,00

301 759,82

177 360,00

479 119,82

 

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

2008-2015

158 844,00

49 000,00

1 807 497,30

380 870,70

2 396 212,00

 

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

<< <  Strona 38 z 39  > >>

II etap naboru

W dniu 15 stycznia 2010 r. Komisja Konkursowa LGD przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko specjalisty ds. funduszy europejskich w Biurze LGD.

więcej ...

Wyniki I etapu naboru

W dniu 7 stycznia 2010 r. Komisja Konkursowa ustaliła listę kandydatów na stanowisko specjalisty ds. funduszy unijnych w Biurze LGD dopuszczonych do II etapu konkursu.

więcej ...

Nabór zakończony

W dniu 23 grudnia minął termin składania ofert na stanowisko specjalisty ds. funduszy unijnych w Biurze LGD.

więcej ...

„Wigilia na lubaczowskiej wsi” w Rzeszowie

Na zaproszenie Zarządu Województwa Podkarpackiego, Lokalna Grupa Działania „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ” wzięła udział w konkursie „Podkarpackiego stołu wigilijnego oraz obrzędów bożonarodzeniowych”.

więcej ...

Konkurs wigilijny

Nasz sukces w konkursie „Podkarpacki stół wigilijny oraz obrzędy bożonarodzeniowe”.

więcej ...

IV Walne Zebranie

Zebranie odbyło się w dniu 2 grudnia 2009 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

więcej ...

Ogłoszenie o naborze

Zarząd Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
„ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”
z siedzibą w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45

ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy
specjalisty d/s funduszy unijnych
(nabór kończy się 23.12.2009)

więcej ...

Walne Zebranie

Zebranie w dniu 30 listopada 2009 nie odbyło się ze względu na brak quorum.

więcej ...Licznik odwiedzin: 2237746