Wyniki naborów

 


                Data publikacji: 22 lipca 2019 r. 


Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naborów 1/2019/G

W dniu 22 lipca 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania zadań objętych wnioskami o powierzenie grantu w ramach projektów grantowych, które wpłynęły w naborze 1/2019/G –promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Poniżej publikujemy listy zadań ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), listy zadań wybranych, oraz protokół z posiedzenia Rady:

Protokół z posiedzenia Rady z 22 lipca 2019 r. 

NABÓR 1/2019/G

Lista zadań ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

Lista zadań wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę)                                                          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Data publikacji, 16 listopada 2018 r.


Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naboru 3/2018

W dniu 15 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru 3/2018 (tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi), który odbył się w dniach od 18.10.2018 r. do 31.10.2018 r.

Poniżej publikujemy listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), listy operacji wybranych, oraz protokół z posiedzenia Rady:

Protokół z posiedzenia Rady z 15 listopada 2018 r. 

NABÓR 3/2018

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Data publikacji, 25.09.2018 r. 

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 3/2018

W dniu 21 września 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania wniosku (operacji własnej LGD) o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zamieściła w dniu 27.03.2018 r. na swojej stronie internetowej informację o planowanej do realizacji operacji własnej nr 3/2018. W związku, z tym iż żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji nie zgłosił zamiaru realizacji operacji, operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”.

Poniżej publikujemy listę operacji wybranej i listę operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), oraz protokół z posiedzenia Rady:

Protokół z posiedzenia Rady z 21 września 2018 r. 

Operacja własna w ramach Przedsięwzięcia nr 1.2.3 Inkubator dotacji – udzielanie informacji i wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 3.08.2018 r.

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2018 i nr 2/2018

W dniu 1 sierpnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania wniosków (operacji własnych LGD) o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zamieściła w dniu 26.03.2018 r. na swojej stronie internetowej informację o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2018  i nr 2/2018. W związku, z tym iż żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji nie zgłosił zamiaru realizacji operacji, operacje będą realizowane przez Lokalną Grupę Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”.

Poniżej publikujemy listy operacji wybranych i listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), oraz protokół z posiedzenia Rady:

Protokół z posiedzenia Rady z 1 sierpnia 2018 r. 

Operacja własna w ramach Przedsięwzięcia nr 1.2.2 Animator lokalny – aktywizacja i szkolenie grupy animatorów.

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 
Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

Operacja własna w ramach Przedsięwzięcia nr 1.1.6 Opracowanie koncepcji produktów i marki obszaru LGD

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data publikacji: 20.06.2018 r.


Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naboru 3/2018/G i naboru 1/2018

W dniu 19 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania zadań objętych wnioskami o powierzenie grantu w ramach projektów grantowych, które wpłynęły w naborze 3/2018/G (wzmocnienia kapitału społecznego), oraz oceny i wyboru wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru 1/2018 (tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi), które odbyły się w dniach od 23.04.2018 r. do 9.05.2018 r.

Poniżej publikujemy listy zadań i listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), listy zadań i listy operacji wybranych, oraz protokół z posiedzenia Rady:

Protokół z posiedzenia Rady z 19 czerwca 2018 r. 

NABÓR 3/2018/G

Lista zadań ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

Lista zadań wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

 

NABÓR 1/2018

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę)

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data publikacji: 19.04.2018 r. 

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naborów 1/2018/G i 2/2018/G

W dniu 16 kwietnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania zadań objętych wnioskami o powierzenie grantu w ramach projektów grantowych, które wpłynęły w naborach 1/2018/G – zachowania dziedzictwa lokalnego i 2/2018/G – promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Poniżej publikujemy listy zadań ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), listy zadań wybranych, oraz protokół z posiedzenia Rady:

Protokół z posiedzenia Rady z 16 kwietnia 2018 r. 

NABÓR 1/2018/G
Lista zadań ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 
Lista zadań wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 
 
NABÓR 2/2018/G
Lista zadań ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 
Lista zadań wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data publikacji 27.07.2017 r.
 

W dniu 24 lipca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w naborach 4/2017 –„Podejmowanie działalności gospodarczej” i 5/2017 –„Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

Poniżej publikujemy listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), listy operacji wybranych, oraz protokół z posiedzenia Rady:

Protokół z posiedzenia Rady z 24 lipca 2017 r.  

NABÓR 4/2017 
Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 


NABÓR 5/2017 
Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data pulikacji  30.06.2017 r. 
 
 

Rozstrzygnięcie protestu w ramach naboru nr 2/2017

Informujemy, że w dniu 26 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” na którym został rozpatrzony ponownie protest złożony przez wnioskodawcę w ramach naboru 2/2017. 

Poniżej publikujemy protokół z posiedzenie Rady z dnia 26 czerwca 2017 r. 
 
Protokół z posiedzenia Rady z 26 czerwca 2017 r. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 


Data publikacji 28.04.2017 r. 


Rozstrzygnięcie protestów w ramach naboru nr 2/2017

Informujemy, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” na którym zostały rozpatrzone protesty złożone przez wnioskodawców w ramach naboru 2/2017. 

Poniżej publikujemy protokół z posiedzenie Rady z dnia 27 kwietnia 2017 r. 
 
Protokół z posiedzenia Rady z 27 kwietnia 2017 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Data publikacji 7.04.2017 r.
 
W dniu 4 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w naborach:
1/2017 – „Rozwijanie działalności gospodarczej” 
2/2017 – „Podejmowanie działalności gospodarczej”.
Poniżej publikujemy listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR), listy operacji wybranych, oraz protokół z posiedzenia Rady:

Protokół z posiedzenia Rady z 4 kwietnia 2017 r.  

NABÓR 1/2017 
Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 


NABÓR 2/2017 
Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej (zgodnych z LSR) (wraz z uchwałą przyjmującą listę) 

Lista operacji wybranych (wraz z uchwałą przyjmującą listę) Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

<< <  Strona 37 z 38  > >>

II etap naboru

W dniu 15 stycznia 2010 r. Komisja Konkursowa LGD przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko specjalisty ds. funduszy europejskich w Biurze LGD.

więcej ...

Wyniki I etapu naboru

W dniu 7 stycznia 2010 r. Komisja Konkursowa ustaliła listę kandydatów na stanowisko specjalisty ds. funduszy unijnych w Biurze LGD dopuszczonych do II etapu konkursu.

więcej ...

Nabór zakończony

W dniu 23 grudnia minął termin składania ofert na stanowisko specjalisty ds. funduszy unijnych w Biurze LGD.

więcej ...

„Wigilia na lubaczowskiej wsi” w Rzeszowie

Na zaproszenie Zarządu Województwa Podkarpackiego, Lokalna Grupa Działania „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ” wzięła udział w konkursie „Podkarpackiego stołu wigilijnego oraz obrzędów bożonarodzeniowych”.

więcej ...

Konkurs wigilijny

Nasz sukces w konkursie „Podkarpacki stół wigilijny oraz obrzędy bożonarodzeniowe”.

więcej ...

IV Walne Zebranie

Zebranie odbyło się w dniu 2 grudnia 2009 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

więcej ...

Ogłoszenie o naborze

Zarząd Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
„ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”
z siedzibą w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45

ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy
specjalisty d/s funduszy unijnych
(nabór kończy się 23.12.2009)

więcej ...

Walne Zebranie

Zebranie w dniu 30 listopada 2009 nie odbyło się ze względu na brak quorum.

więcej ...Licznik odwiedzin: 1984373