Procedury


Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR_aktualna_obowiazująca od 10.05.2018r. 
Załącznik nr 1 - Karta oceny wstępnej 
Załącznik nr 2 - Karta oceny według kryteriów wyboru 
Załącznik nr 3 - Deklaracja pufności i bezstronności 
Załącznik nr 4 - Rejestr interesów członków Rady LGD 
Załącznik nr 5 - Rejestr Wniosków złożonych na Konkurs 
Załącznik nr 6 - Lista potencjalnych Wnioskodawców, którzy skorzystali z usług Biura 
Załacznik nr 7 - Wzory pism 
Załącznik nr 8 - Protest 
Regulamin Rady_obowiązujący 


Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych_aktualna_obowiązująca od 20.10.2017r. 
Załącznik nr 1 - Schemat ogólnej procedury wyboru i oceny grantobiorców 
Załącznik nr 2 - Planowane do osiągnięcia w wyniku zadania cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz wskaźniki 
Załącznik nr 3 - Wniosek o powierzenie grantu 
Załącznik nr 4 - Karta oceny wstępnej
Załącznik nr 5 - Deklaracja poufności i bezstronności 
Załącznik nr 6 - Rejestr interesów członka Rady LGD 
Załącznik nr 7 - Karta oceny według kryteriów wyboru 
Załącznik nr 8 - Wzór umowy o powierzenie grantu 
Załącznik nr 9 - Wniosek o rozliczenie grantu 
Załącznik nr 9.1 - Sprawozdanie z realizacji grantu - Zał. nr 1 do wniosku o rozliczenie Grantu 
Załącznik nr 9.2 - Karta czasu pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie- Zał. nr 2 do wniosku o rozliczenie Grantu 
Archiwum
Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR_od 17.01.2018r. 
Załącznik nr 1 - Karta oceny wstępnej 
Załącznik nr 2 - Karta oceny według kryteriów wyboru 
Załącznik nr 3 - Deklaracja pufności i bezstronności 
Załącznik nr 4 - Rejestr interesów członków Rady LGD 
Załącznik nr 5 - Rejestr Wniosków złożonych na Konkurs 
Załącznik nr 6 - Lista potencjalnych Wnioskodawców, którzy skorzystali z usług Biura 
Załacznik nr 7 - Wzory pism 
Załącznik nr 8 - Protest 

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR_ od 19.04.2017r. 
Załącznik nr 1 - Karta 1- Ocena możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę 
Załącznik nr 2 - Karta 2- Ocena spełnienia przez operację kryteriów wyboru 
Załącznik nr 3 - Deklaracja bezstronności i poufności 
Załącznik nr 4 - Rejestr interesów członków Rady LGD 
Załącznik nr 5 - Rejestr Wniosków złożonych na Konkurs 
Załącznik nr 6 - Lista potencjalnych Wnioskodawców, którzy skorzystali z usług Biura 
Załacznik nr 7 - Wzory pism 
Załącznik nr 8 - Protest 


Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR_od 22.11.2016 r. 
Załącznik nr 1 - Karta 1- Ocena możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę 
Załącznik nr 2 - Karta 2- Ocena spełnienia przez operację kryteriów wyboru 
Załącznik nr 3 - Deklaracja bezstronności i poufności 
Załącznik nr 4 - Rejestr interesów członków Rady LGD 
Załącznik nr 5 - Rejestr Wniosków złożonych na Konkurs 
Załącznik nr 6 - Lista potencjalnych Wnioskodawców, którzy skorzystali z usług Biura 
Załacznik nr 7 - Wzory pism 
Załącznik nr 8 - Protest 

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR_od 12.10.2016 r.  
Procedura wyboru i oceny grantobiorców_od 12.10.2016 r. 

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR_od 11.07.2016 r.
Procedura wyboru i oceny grantobiorców_od 11.07.2016 r.

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR
Procedura wyboru i oceny grantobiorców 

Regulamin Rady 
Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

<< <  Strona 34 z 35  > >>

V Walne Zebranie Członków LGD

W dniu 21 stycznia 2010 r. odbyło się V Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

więcej ...

V Nadzwyczajne Walne Zebranie

Zaproszenie dla członków Lokalnej Grupy Działania
(uwaga! zmiana terminu)

więcej ...

II etap naboru

W dniu 15 stycznia 2010 r. Komisja Konkursowa LGD przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko specjalisty ds. funduszy europejskich w Biurze LGD.

więcej ...

Wyniki I etapu naboru

W dniu 7 stycznia 2010 r. Komisja Konkursowa ustaliła listę kandydatów na stanowisko specjalisty ds. funduszy unijnych w Biurze LGD dopuszczonych do II etapu konkursu.

więcej ...

Nabór zakończony

W dniu 23 grudnia minął termin składania ofert na stanowisko specjalisty ds. funduszy unijnych w Biurze LGD.

więcej ...

„Wigilia na lubaczowskiej wsi” w Rzeszowie

Na zaproszenie Zarządu Województwa Podkarpackiego, Lokalna Grupa Działania „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ” wzięła udział w konkursie „Podkarpackiego stołu wigilijnego oraz obrzędów bożonarodzeniowych”.

więcej ...

Konkurs wigilijny

Nasz sukces w konkursie „Podkarpacki stół wigilijny oraz obrzędy bożonarodzeniowe”.

więcej ...

IV Walne Zebranie

Zebranie odbyło się w dniu 2 grudnia 2009 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

więcej ...Licznik odwiedzin: 1161160