Aktualności

<< <  Strona 32 z 34  > >>

Zakończenie naborów

Zakończyły się pierwsze naboru wniosków w działaniach "Odnowa i Rozwój wsi" oraz "Małe projekty"

więcej ...

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD

W dniu 4 maja Rada LGD zbierze się w celu oceny złożonych wniosków

więcej ...

Konkurs wielkanocny 2010

Kolejny sukces reprezentantów LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"

więcej ...

Szkolenie dla przedsiębiorców

29 kwietnia - Informacje dla przyszłych beneficjentów działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
Uwaga - odwołane!!!

więcej ...

VI Walne Zebranie Członków

W dniu 18 marca odbyło się VI Walne Zebranie Członków.

więcej ...

Szkolenie dla beneficjentów

Zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów

więcej ...

Szkolenie dla Rady LGD

"Procedury oceny i wyboru operacji"

więcej ...


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.