Aktualności

Walne Zebranie

23.11.2009

Zebranie w dniu 30 listopada 2009 nie odbyło się ze względu na brak quorum.

Dla ważności zebrania i planowanych uchwał wymagana była obecność na sali przynajmniej 20 członków. Niestety, takiej liczby osób nie udało się uzyskać. Zgodnie ze Statutem postanowiono wyznaczyć kolejny termin Walnego Zebrania na dzień 2 grudnia 2009.

Powrót


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.