Aktualności

Zaproszenie na otwarte spotkania informacyjne

02.03.2020

 

ZAPROSZENIE NA OTWARTE SPOTKANIA INFORMACYJNE

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zaprasza na otwarte spotkania informacyjne dotyczące naborów wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Podejmowania działalności gospodarczej.

Termin naboru wniosków od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. 

Powyższy nabór realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie 1.1.8 Podejmowania działalności gospodarczej w branży turystycznej i okołoturystycznej.

Ogłoszenie o naborze wniosków jest dostępne na stronie internetowej www.lgd-rzl.pl

O środki w ramach naboru mogą ubiegać się osoby fizyczne planujące podjąć działalność gospodarczą z terenu powiatu lubaczowskiego. Wszystkie osoby zainteresowane pozyskiwaniem środków w ramach przedsięwzięcia 1.1.8 Podejmowania działalnosci gospodarczej w branży turystycznej i okołoturystycznej serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie informacyjne.  

Spotkania odbędą się w każdej gminie według poniższego harmonogramu:

Harmonogram spotkań 


Licznik odwiedzin:

Powrót


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.