Wydarzenia - 2014

Realizacja projektu grantowego!

07.08.2019

 Grant 1/2019

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” realizuje projekt grantowy pn. „Promocja produktów i usług lokalnych obszaru LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej poprzez realizację inicjatyw o charakterze promocyjnym i edukacyjnym”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: Promocja produktów i usług lokalnych obszaru LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" poprzez organizację 5 inicjatyw o charakterze promocyjnym i edukacyjnym.

W ramach planowanego projektu grantowego zaplanowano organizację inicjatyw promocyjno- edukacyjnych poprzez zorganizowanie festiwalu tradycyjny Ziemi Lubaczowskiej, festiwalu turystyki wszelkiej -wędrowanie ze smakiem, oraz wydarzenia promującego produkt lokalny, których celem jest kompleksowa promocja całego obszaru objętego LSR w tym tradycyjnych produktów i usług lokalnych obszaru LGD z zakresu kultury ludowej, kulinariów
i rękodzielnictwa. Organizacja wydarzenia edukacyjnego poprzez zorganizowanie spotkań trzech kultur, których celem jest promocja lokalnych tradycji, skupiających się na trzech kulturach: polskiej, ukraińskiej i żydowskiej.   

Projekt grantowy wpłynie na kompleksową promocję całego obszaru Ziemi Lubaczowskiej i ukaże różnorodność dostępnych ofert turystycznych, walorów przyrodniczych, możliwość skorzystania z dostępnych tras turystycznych i innych ofert w zakresie produktów czy usług lokalnych wykreowanych na bazie ekologicznych, naturalnych surowców.   

Wszyscy grantobiorcy w ramach swoich zadań nie będą uzyskiwać dochodu. Żadne z planowanych do realizacji zadań nie wiąże się z odpłatnością za uczestnictwo w festiwalach, wydarzeniach, spotkaniach - wszystkie inicjatywy mają charakter ogólnodostępny i nie służą indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych.   

Wartość projektu grantowego: 124 461,00 zł.

Powrót


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Strona 1 z 40  > >>

Uwaga!

 Zmiana funkcjonowania Biura LGD

więcej ...

Zaproszenie na szkolenie

 Podejmowanie działalności gospodarczej

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

 Podejmowanie działalności gospodarczej!

więcej ...

Konsultacje społeczne aktualizacji LSR

Termin do nadsyłania uwag upływa 4.02.2020 r.  

więcej ...

Wyniki naborów!

1/2019 i 2/2019

więcej ...Licznik odwiedzin: 2383011