Aktualności

Podsumowanie dotychczas zrealizowanych działań w 2019 oraz przedstawienie działań planowanych

17.12.2019

 
W związku z realizacją Planu Komunikacji w ramach podsumowania dotychczas zrealizowanych działań w roku 2019 oraz przedstawienia działań planowanych poniżej zamieszczamy artykuł. 
 
Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” jest stowarzyszeniem działającym a terenie gmin Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz Miasta Lubaczów położonych w powiecie lubaczowskim, województwie podkarpackim. Celem naszego stowarzyszenia jest aktywny, zdrowy styl życia przedsiębiorczych mieszkańców, który chcemy osiągnąć poprzez zbudowanie atrakcyjnego produktu turystycznego obszaru LGD oraz wsparcie przedsiębiorczości społecznej i gospodarczej mieszkańców. 
 
OGŁASZANE NABORY PRZEZ LGD „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”
W 2019 roku Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” przeprowadziła następujące nabory wniosków. 
 
Nabór wniosków w o powierzenie grantów w ramach przedsięwzięcia 1.1.4 Kreowanie produktu turystycznego obszaru LGD wykorzystującego dziedzictwo lokalne w ramach którego do dofinansowania zostało wybranych 4 zadania na całkowitą kwotę 124 461,00 zł. Zakres tematyczny naboru to promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. W ramach planowanego projektu grantowego przewidziana jest organizacja inicjatyw promocyjno- edukacyjnych poprzez zorganizowanie festiwalu tradycji Ziemi Lubaczowskiej, festiwalu turystyki wszelkiej - wędrowanie ze smakiem, oraz wydarzenia promującego produkt lokalny, których celem jest kompleksowa promocja całego obszaru objętego LSR w tym tradycyjnych produktów i usług lokalnych obszaru LGD z zakresu kultury ludowej, kulinariów i rękodzielnictwa. Organizacja wydarzenia edukacyjnego poprzez zorganizowanie spotkań trzech kultur, których celem jest promocja lokalnych tradycji, skupiających się na trzech kulturach: polskiej, ukraińskiej i żydowskiej.  
 
Nabór wniosków w zakresie rozwoju przedsiębiorczości - Rozwijanie działalności gospodarczej, w ramach którego do dofinansowania zostało wybranych 7 operacji  z czego pięć mieści się w limicie środków zł - limit dostępnych środków w ramach naboru:  904 836,45 zł. Zakres tematyczny naboru to tworzenie komercyjnych produktów turystycznych. W ramach wybranych operacji powstanie m.in. wypożyczalnia sprzętu turystycznego w Lubaczowie, miejsca noclegowe w Horyńcu -Zdroju, Hurczu, rozwój usług gastronomiczno-noclegowych w Cieszanowie. 
 
Nabór wniosków w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w ramach którego do dofinansowania zostało wybranych 4 operacji - limit dostępnych środków w ramach naboru: 951 219,00 zł.
W ramach wybranych operacji powstanie ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Szlakiem Potoku Dzikowskiego”, budowa atrakcyjnego produktu turystycznego poprzez budowę zadaszonego grilla wraz z placem zabaw dla dzieci oraz placów postojowych w Nowinach Horynieckich, Park Pod Sobieskim w Cieszanowie, rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę zbiornika rekreacyjnego w Wielkich Oczach. 
 
PLAN KOMUNIKACJI
Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” w ramach obowiązującego ją Planu Komunikacji podejmuje szereg działań komunikacyjnych m.in przed ogłoszeniem naborów wniosków. LGD prowadzi obszerną akcję promocyjną przed ogłaszanymi konkursami. Akcja promocyjna - informacyjna jest zróżnicowana i jest przeprowadzona za pomocą różnorakich narzędzi (ogłoszenia na tablicach informacyjnych, stronie internetowej, stronach internetowych lokalnych gmin, prowadzenie portalu społecznościowego, wysyłanie informacji poprzez newslettera, uczestnictwo w imprezach lokalnych, otwarte spotkania w każdej z gmin, szkolenia dla potencjalnych beneficjentów dot. wypełniania dokumentów aplikacyjnych, dystrybucja ulotek, szerokie i fachowe doradztwo w Biurze LGD oraz telefoniczne, a także publikacja materiałów informacyjnych w prasie obejmującej obszar LSR) przez co daje duże możliwości i dociera do wielu różnych grup lokalnej społeczności. 
Dodatkowo LGD bierze udział w organizowanych lokalnych imprezach na terenie obszaru LGD co wpływa pozytywnie na aktywizację społeczności lokalnej.
 
PLANOWANE DZIAŁANIA
W I półroczu 2020 roku Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zgodnie z harmonogramem naborów wniosków planuje ogłosić nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Limit środków w  zaplanowanym naborze wniosków wynosi 420 000 zł.
 
Bezpłatne doradztwo dotyczące warunków przyznania pomocy, beneficjentów, kosztów kwalifikowalnych i wszelkich wskazówek udzielają pracownicy biura LGD.
Adres kontaktowy:
ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów
tel./fax 573 339 677, 16 63 217 17
e-mail. lgd.lubaczow@gmail.com 
www.lgd-rzl.pl

 

 

Licznik odwiedzin:    

Powrót


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Strona 1 z 41  > >>

Zakończenie naboru wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej

więcej ...

Zakończenie naboru wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej  

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej 

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej

więcej ...

Uwaga!

Funkcjonowanie Biura LGD 

więcej ...Licznik odwiedzin: 2605025