Aktualności

Posiedzenie Rady dot. opiniowania zmiany umowy

30.10.2019

 

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" 

Informujemy, że 8 listopada 2019 r. o godz. 14.45 w Leśnej Chacie w Kowalówce, Kowalówka 2A, 37-611 Cieszanów odbędzie się Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej". Posiedzenie Rady LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczyć będzie opiniowania zmiany umowy przez Lokalną Grupę Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”.
 
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Wybór protokolanta.
5. Zaopiniowanie zmiany umowy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy.
7. Pytania i wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia
Licznik odwiedzin: 

Powrót


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Strona 1 z 41  > >>

Zakończenie naboru wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej

więcej ...

Zakończenie naboru wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej  

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej 

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej

więcej ...

Uwaga!

Funkcjonowanie Biura LGD 

więcej ...Licznik odwiedzin: 2605000