Aktualności

Posiedzenie Rady dot. oceny i wyboru wniosków

15.07.2019

 
 

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" 

Informujemy, że 22 lipca 2019 r. o godz. 13.00 w Sali Narad (I piętro) Starostwa Powiatowego w Lubaczowie przy ul. Jasnej 1, 37-600 Lubaczów odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”. Posiedzenie Rady LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczyć będzie oceny wniosków o powierzenie grantu, złożonych w ramach naboru nr 1/2019/G i dotyczył zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Wybór protokolanta.
5. Weryfikacja przez członków Rady oceny formalnej dokonanej przez Zespół Konkursowy.
6. Przygotowanie do oceny i ocena wniosków przez członków Rady.
7. Przygotowanie i podjęcie uchwał dotyczących wyboru zadań oraz list rankingowych.
8. Pytania i wnioski.
9. Zamknięcie posiedzeniaLicznik odwiedzin:  

Powrót


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Strona 1 z 41  > >>

Zakończenie naboru wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej

więcej ...

Zakończenie naboru wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej  

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej 

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej

więcej ...

Uwaga!

Funkcjonowanie Biura LGD 

więcej ...Licznik odwiedzin: 2605044