Wyniki naborów

Zaproszenie na warsztat refleksyjny

15.01.2019

 
Serdecznie zapraszamy na warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, którego celem będzie analiza procesu wdrażania LSR i efektów oraz zmian w otoczeniu.
 

Warsztat refleksyjny odbędzie się 25 stycznia 2019 r. (piątek) o godzinie 10.00 w Kresowej Osadzie, ul. Kolejowa 16, 37-621 Basznia Dolna

Do udziału w warsztacie serdecznie zapraszamy członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i naszych wnioskodawców oraz mieszkańców obszaru LGD.
 
Prosimy o potwierdzenie swego udziału w warsztacie refleksyjnym do 21 stycznia 2019 r. do godziny 15.30.
Potwierdzenia prosimy dokonywać telefonicznie na nr 573 339 677.

Serdecznie zapraszamy.


Licznik odwiedzin:  

 

Powrót


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.