Zakończenie i wyniki naboru 3/2018

16.11.2018

Inkubator przetwórstwa

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” informuje, że w dniu 31 października br. zakończyła naborów wniosków nr 3/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach zakresu tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi.

W ramach naboru do Biura Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy na łączną kwotę dofinansowania 318 150,00 zł. Limit środków dla naboru wynosi 500 000,00 zł.

W dniu 15 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy. Zgodnie z listą operacji wybranych do dofinansowania został wybrany jeden wniosek o przyznanie pomocy.

Wyniki naborów oraz decyzje Rady LGD publikujemy w zakładce NABORY WNIOSKÓW- WYNIKI NABORÓW 

Licznik odwiedzin: 

Powrót


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Strona 1 z 36  > >>

Konsultacje społeczne aktualizacji LSR

Termin do nadsyłania uwag upływa 13.06.2019 r. 

więcej ...

Zaproszenie na konferencję

Ty też możesz zostać animatorem lokalnym! 

więcej ...

Zgłoś się do projektu!

Strategia szansą rozwoju marki Ziemi Lubaczowksiej 

więcej ...

Zgłoś się do projektu!

Inkubator dotacji - udzielanie informacji i wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnetrznych. 

więcej ...Licznik odwiedzin: 1593531