Wyniki naborów

Zakończenie i wyniki naboru 3/2018

16.11.2018

Inkubator przetwórstwa

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” informuje, że w dniu 31 października br. zakończyła naborów wniosków nr 3/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach zakresu tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi.

W ramach naboru do Biura Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy na łączną kwotę dofinansowania 318 150,00 zł. Limit środków dla naboru wynosi 500 000,00 zł.

W dniu 15 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy. Zgodnie z listą operacji wybranych do dofinansowania został wybrany jeden wniosek o przyznanie pomocy.

Wyniki naborów oraz decyzje Rady LGD publikujemy w zakładce NABORY WNIOSKÓW- WYNIKI NABORÓW 

Licznik odwiedzin: 

Powrót


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Strona 1 z 39  > >>

Zaproszenie na szkolenie

 Podejmowanie działalności gospodarczej

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

 Podejmowanie działalności gospodarczej!

więcej ...

Konsultacje społeczne aktualizacji LSR

Termin do nadsyłania uwag upływa 4.02.2020 r.  

więcej ...

Wyniki naborów!

1/2019 i 2/2019

więcej ...

Zakończenie naboru wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej 

więcej ...

Zakończenie naboru wniosków!

Niekomercyjna infrastruktura turystyczna 

więcej ...Licznik odwiedzin: 2294264