Aktualności

Wkrótce nabory wniosków!

26.09.2018

 Inkubator przetwórstwa 
Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” działa na terenie gmin Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz Miasta Lubaczów. Wkrótce LGD ogłosi nabór wniosków na dofinansowanie w zakresie:

 

TWORZENIA LUB ROZWOJU INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO PRODUKTÓW ROLNYCH BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWAMI SPOŻYWCZYMI

Termin naboru od 18.10.2018 do 31.10.2018 r.

Powyższy nabór realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. O środki w ramach naboru mogą ubiegać się osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą.

Wszystkie osoby zainteresowane pozyskiwaniem środków unijnych zapraszamy na bezpłatne doradztwo do biura LGD, które znajduje się na:

ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów, tel./fax. 16 63 217 17, 573339677


Licznik odwiedzin: 

Powrót


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.