Aktualności

Zakończenie naboru wniosków!

19.09.2018

Inkubator przetwórstwa 

Informujemy, że w dniu 23 sierpnia br. zakończyliśmy nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w ramach którego nie wpłynął żaden wniosek.

W najbliższym czasie planujemy ogłosić powtórny nabór w/w zakresie, o czym będziemy informować na bieżąco. 
 
Licznik odwiedzin: 

 

Powrót


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.