Aktualności

Posiedzenie Rady dot. oceny i wyboru wniosku

14.09.2018

 
Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"


Informujemy, że 21 września 2018 r. o godz. 13.00 w Leśnej Chacie w Kowalówce 2A, 37-611 Cieszanów odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”. Posiedzenie Rady LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" dotyczyć będzie oceny wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Wybór Protokolanta. 
5. Weryfikacja przez członków Rady oceny formalnej dokonanej przez Zespół Konkursowy.
6. Ocena wniosku przez członków Rady.
7. Przygotowanie i podjęcie uchwały dotyczącej wyboru operacji oraz list rankingowych.
8. Pytania i wnioski.
9. Zamknięcie posiedzeniaLicznik odwiedzin:

 

Powrót


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.