Aktualności

Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018r.

17.07.2018

Spotkanie Lubaczów 20.07.2018r. 

5 lipca 2018 roku rozpoczął się nabór wniosków do konkursu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018”.

Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności oraz promocja aktywnych postaw społecznych z zakresu realizacji oddolnych i partycypacyjnych inicjatyw w woj. podkarpackim w latach 2018-2019.

Mikrodotacje na realizację inicjatyw:

Inicjatywa jednorazowa musi być zrealizowana w okresie krótszym niż 30 dni.

Inicjatywa nie jednorazowa musi trwać dłużej niż 60 dni.

Wnioskowana kwota dotacji wynosi:

- w przypadku inicjatywy jednorazowej – do 3 tys. zł

- w przypadku inicjatywy nie jednorazowej – od 2 do 5 tys. zł

Wkład własny - minimum 10 % wartości wnioskowanej dotacji w postaci wkładu finansowego lub usługowego lub rzeczowego lub pracy wolontariuszy

W 2018 roku na inicjatywy lokalne, czyli zadania publiczne mieszczące się w katalogu sfer działalności pożytku publicznego wymienione w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaplanowaliśmy przeznaczyć 350 000,00 złotych.

Operator: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”: powiaty-niżański, leżajski, przeworski, lubaczowski, jarosławski, łańcucki –tel.: 790 688 622; e-mail:nisko.fio@gmail.com

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Lubaczowie w sali Urzedu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, w dniu 20 lipca 2018 r. o godz.10.00.


Powrót


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Strona 1 z 36  > >>

Zaproszenie na konferencję

Ty też możesz zostać animatorem lokalnym! 

więcej ...

Zgłoś się do projektu!

Strategia szansą rozwoju marki Ziemi Lubaczowksiej 

więcej ...

Zgłoś się do projektu!

Inkubator dotacji - udzielanie informacji i wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnetrznych. 

więcej ...Licznik odwiedzin: 1478750