Aktualności

Zakończenie naborów wniosków!

16.03.2018

Projekty Grantowe!
Nabory 1/2018/G, 2/2018/G


Zakończenie naborów wniosków!

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” informuje, że w dniu 7 marca br. zakończyła nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach PROJEKTÓW GRANTOWYCH, w zakresie:
 
Nabór wniosków 1/2018/G – Zachowanie dziedzictwa lokalnego
 

Nabór wniosków 2/2018/G – Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Obecnie zgodnie z procedurą wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych LGD przystępuje do oceny złożonych wniosków.

Ostateczne informacje dotyczące oceny zostaną opublikowane po zakończeniu całego procesu wyboru.


Licznik odwiedzin: 

Powrót


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.