Aktualności

Biuro LGD nieczynne 2.01.2018r.

29.12.2017

 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 stycznia 2018 r. Biuro Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" będzie nieczynne w związku z Uchwałą Zarządu wyznaczającą dzień 2 stycznia 2018 r. dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2018 r., które jest dniem ustawowo wolnym od pracy. 

Powrót


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.