Aktualności

Posiedzenie Rady dot. oceny i wyboru wniosków

14.07.2017

 
Informujemy, że dnia 24 lipca 2017 r. odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w naborach 4/2017 –Podejmowanie działalności gospodarczej i 5/2017 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Posiedzenie Rady odbędzie się o godz. 9.00 w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej, ul. Kolejowa 16, 37-621 Basznia Dolna. W załączeniu porządek posiedzenia. 

Porządek posiedzenia 


Licznik odwiedzin: 

Powrót


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.